Работно време

Отворено од понеделник до петок, помеѓу 9 и 15 часот (последен влез во 14.30 ч).

Затворено за време на викенд и на државни празници.

Влезот е слободен.


Најавување на посети

Групни посети се достапни, со задолжително закажување.

Времетрањето на една посета е околу 30 минути.

Телефони: +389 (0)2 3108 456, +389 (0)2 3108 425

Е-пошта: [email protected]


Посетители

Пристапот во Музејот на Народната банка е преку споредниот влез (зграда НБ2).

Задолжителна е идентификација при влез (лична карта; пасош)

Достапен е приод за лица со посебни потреби.


Информација за контакт

Адреса:

бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1

1000 Скопје

Телефони: +389 (0)2 3108 456, +389 (0)2 3108 425

Е-пошта: [email protected]