Работно време

Отворено од понеделник до петок, помеѓу 9 и 15 часот (последен влез во 14.30 ч).

Затворено за време на викенд и на празници.

Влезот е слободен.


Најавување на посети

Групни посети се достапни, со задолжително закажување. 

Времетрањето на една посета е околу 30 минути.

Согласно со Протоколот за посета, во моментов бројот на едновремени посетители во постојаната музејска поставка не може да биде повеќе од 10. За повеќе информации во врска со групните посети, обратете се на наведените телефони за контакт или по електронска пошта.

Телефони: +389 (0)2 3108 456, +389 (0)2 3108 425

Е-пошта: [email protected]


Посетители

Пристапот во Музејот на Народната банка е преку споредниот влез (зграда НБ2).

Задолжителна е идентификација при влез (лична карта; пасош)

Достапен е приод за лица со посебни потреби.


Информација за контакт

Адреса:

бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1

1000 Скопје

Телефони: +389 (0)2 3108 456, +389 (0)2 3108 425

Е-пошта: [email protected]