За приказ на поголема организациона шема, кликни тука 

Канцеларија на советниците на раководството

Канцеларија за стратегија и превенција


Анета Крстевска, главен економист
[email protected]

Дирекција за внатрешна ревизија (ВР)
Драгана Вукобрат, главен внатрешен ревизор
[email protected]

Музеј на Народната банка

Библиотека и архив на Народната банка

Сектор за монетарна политика, истражување и статистика
Ана Митреска, вицегувернер   биографија 
[email protected]

Дирекција за монетарна политика и истражување (МПИ)

Дирекција за статистика (СТ)

Сектор за трезорско работење, информациска технологија и управување со човечките ресурси
Фадил Бајрами, вицегувернер   биографија 
[email protected]

Дирекција за трезорско работење (ТР)

Дирекција за информациска технологија (ИТ)