ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО ОГЛАС ОБЈАВЕН ОД НАРОДНАТА БАНКА

Преземи


ПРОТОКОЛ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ТЕСТИРАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЈАВЕНИТЕ ОГЛАСИ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА

Преземи  


ПРОТОКОЛ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИНТЕРВЈУ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЈАВЕНИТЕ ОГЛАСИ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА

Преземи 


Контакт:
Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за управување со човечките ресурси
бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1,
1000 Скопје
Република Северна Македонија
[email protected]


Ви благодариме на интересот и соработката!