ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО ОГЛАС ОБЈАВЕН ОД НАРОДНАТА БАНКА

Преземи


ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Преземи 


ПРОТОКОЛ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ТЕСТИРАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЈАВЕНИТЕ ОГЛАСИ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА

Преземи  


ПРОТОКОЛ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИНТЕРВЈУ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЈАВЕНИТЕ ОГЛАСИ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА

Преземи 


Контакт:
Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за управување со човечките ресурси
бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1,
1000 Скопје
Република Северна Македонија


Ви благодариме на интересот и соработката!