Скопје, 23 февруари 2024 година

Ангеловска-Бежоска: Инфлациските трендови во регионот и во земјата се позитивни, но потребна е претпазливост

Прочитај повеќе..

Скопје, 21 февруари 2024 година

Народната банка и ЕИБ ќе соработуваат за поддршка на зелените финансии

Прочитај повеќе..

Скопје, 17 февруари 2024 година

Средба со академската заедница: Соработка на Народната банка и академската заедница за унапредување на знаењата, податоците и истражувачката работа

Прочитај повеќе..

Скопје, 16 февруари 2024 година

Ангеловска-Бежоска: Според анкетата на Светската банка, Народната банка е домашна институција со најголема доверба

Прочитај повеќе..

Скопје, 15 февруари 2024 година

Ангеловска-Бежоска: Адекватноста на капиталот на банките е на највисоко ниво во последните седумнаесет години

Прочитај повеќе..

Скопје, 14 февруари 2024 година

Директорката на Дирекцијата за трезорско работење, Каневче: Народната банка го чува интегритетот на денарот

Прочитај повеќе..

Скопје, 11 февруари 2024 година

Ангеловска-Бежоска: Западен Балкан има понизок БДП за 18% поради помала вклученост на жените

Прочитај повеќе..

Скопје, 10 февруари 2024 година

Ангеловска-Бежоска на Конференција на Централна банка на Белгија: Независноста на централните банки и макроекономската стабилност се меѓусебно условени

Прочитај повеќе..

Скопје, 5 февруари 2024 година

Ангеловска-Бежоска на Универзитетот Ворвик: Преку реформи кај човечкиот капитал, инвестициите и институциите, до побрза конвергенција кон ЕУ

Прочитај повеќе..

Скопје, 3 февруари 2024 година

Советот на Народната банка го усвои Кварталниот извештај: Монетарната политика ќе придонесе за забавување на инфлацијата и задржување на стабилноста на курсот

Прочитај повеќе..

Скопје, 2 февруари 2024 година

Преку проект на Светската банка ќе се модернизираат и ќе се поврзуваат платните системи на Западен Балкан

Прочитај повеќе..

Скопје, 1 февруари 2024 година

Ангеловска-Бежоска: Ако продолжат поволните трендови кај инфлацијата и на девизниот пазар, ќе има можност за пофлексибилна монетарна политика

Прочитај повеќе..

Скопје, 31 јануари 2024 година

Одржана редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика

Прочитај повеќе..

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците, движењата кај останатите финансиски институции (ОФИ) и движењата во платниот биланс

Прочитај повеќе..

Скопје, 30 јануари 2024 година

„Стандард и Пурс“: макропрудентните мерки на Народната банка придонесоа за натамошно јакнење на финансиската стабилност

Прочитај повеќе..

Скопје, 29 јануари 2024 година

ЕЦБ ја продолжи можноста за пристап до репо-линијата за Народната банка за уште една година

Прочитај повеќе..

Скопје, 26 јануари 2024 година

ММФ: Доброто водење на монетарната политика придонесе кон намалување на инфлацијата

Прочитај повеќе..

Скопје, 25 јануари 2024 годинa

Средба Ангeловска-Бежоска − Шукова: Соработка во делот на зелената транзиција и справување со климатските промени

Прочитај повеќе..

Скопје, 22 јануари 2024 година

Јавен повик до основните и до средните училишта во Република Северна Македонија за „Европски квиз на пари 2024“

Прочитај повеќе..

Скопје, 20 јануари 2024 година

Годишна награда за млад истражувач на Народната банка: Краен рок за пријавување труд е 1 февруари

Прочитај повеќе..

Скопје, 19 јануари 2024 година

Ангеловска-Бежоска на Форумот на „Еуромани“: Централните банки постигнаа двоен успех - ценовна и финансиска стабилност

Прочитај повеќе..

Скопје, 17 јануари 2024 година

Величковски од Народната банка: Новата правна рамка во платните системи − можност за побрза интеграција во Единствената европска платежна област

Прочитај повеќе..

Скопје, 16 јануари 2024 година

Народната банка постојано ги зајакнува капацитетите за откривање фалсификувани пари

Прочитај повеќе..

Скопје, 10 јануари 2024 година

Натамошен раст на безготовинските платежни трансакции со платежни картички и електронски иницираните кредитни трансфери во земјата

Прочитај повеќе..

Скопје, 3 јануари 2024 година

Средба Ангеловска-Бежоска со здружението Жени во органите на управување Јадран: Потребна е поголема инклузија на жените во раководните структури на финансиските организации

Прочитај повеќе..