Скопје, 5 март 2021 година

Одржана 38. сесија на Клубот на истражувачите

Презентиран истражувачкиот труд изработен во рамките на твининг-проектот „Јакнење на институционалниот капацитет на Народната банка на патот кон нејзиното членство во ЕСЦБ“, финансиран од Европската Унија

Прочитај повеќе..

Скопје, 27 февруари 2021 година

Твининг-проект: Народната банка постојано ги следи стандардите и практиките на Европската Унија во сферата на банкарската супервизија и регулатива

Прочитај повеќе..

Скопје, 18 декември 2020 година

Народната банка ги засилува активностите за зголемена транспарентност на давателите на платежни услуги

Одржана презентација во рамките на твининг-проектот „Јакнење на институционалниот капацитет на Народната банка на патот кон нејзино членство во ЕСЦБ“

Прочитај повеќе..

Скопје, 17 октомври 2020 година

Народната банка ги засили активностите за унапредување на платежните услуги и поддршка на финтек-секторот

Успешно се спроведува проектот „Јакнење на институционалниот капацитет на Народната банка на патот кон нејзиното членство во Европскиот систем на централни банки“, финансиран од Европската Унија. Одржана презентација на експерти од Банката на Литванија.

Прочитај повеќе..

Скопје, 22.11.2019

Народната банка склучи Договор за соработка со Европската комисија во процесот на заштита на кованите евра од фалсификување

Прочитај повеќе..

Скопје, 30.10.2019

Започна Твининг проектот „Јакнење на институционалниот капацитет на Народната банка на патот кон нејзино членство во ЕСЦБ“, 30.11.2019

Прочитај повеќе..

Скопје, 28.03.2019

Започна Програмата финансирана од ЕУ за јакнење на капацитетите на централните банки од Западен Балкан – вклучена и нашата централна банка, 28.03.2019

Прочитај повеќе..

Скопје, 15.01.2019

Во НБРМ се одржа почетната конференција на Твининг лајт проектот: „Јакнење на капацитетите на системот за борба против фалсификување евра“

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 30.6.2016

Денеска се одржа завршната конференција во рамките на проектот „Понатамошно усогласување со законодавството на ЕУ во областа на движењето на капиталот и плаќањата и финансиските услуги - пазари на хартии од вредност и инвестициски услуги“

Прочитај повеќе..

Соопштение 27.3.2015

ЕЦБ и централните банки на земјите од Западен Балкан ја завршија Програмата за соработка финансирана од ЕУ

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 17.4.2014

ЕЦБ ја започнува програмата за соработка со централните банки од Западен Балкан финансирана од ЕУ

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 10.7.2013

Евросистемот и Народната банка на Република Македонија го завршија Проектот за соработка финансиран од ЕУ

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 27.6.2013

Народната банка започна да го спроведува проектот насловен како Поддршка на подготовката и спроведувањето на методологијата на Народната банка на Република Македонија за проценка на потребниот интерен капитал на банките.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 16.4.2013

Заврши втората фаза од Проектот за анализа на потребите на Народната банка на Република Македонија за пристапување во Европскиот систем на централни банки и Евросистемот, финансиран од Инструментот за претпристапна помош од Европската Унија, којшто започна да се спроведува на 15 октомври 2012 година.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 22.1.2013

Народната банка на Република Македонија и Европската централна банка го претставија проектот за соработка финансиран од ЕУ

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 7.12.2012

Евро-системот започнува со спроведување проект финансиран од ЕУ во Народната банка на Република Македонија

Прочитај повеќе..