Добредојдовте

Народна банка на Република Северна Македонија 
е централна банка и следствено
единствена емисиона банка во
Република Северна Македонија.
Нејзина основна цел е одржување на
ценовната стабилност.