Скопје, 18.12.2014 година

Соопштение на НБРМ, 18.12.2014 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата дванаесетта седница.

Прочитај повеќе..

Скопје, 10.12.2014 година

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 10.12.2014

Одржана е редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

Прочитај повеќе..

Скопје, 2.12.2014

Соопштение на НБРМ, 2.12.2014

Народната банка со задоволство ја известува јавноста дека денес, 2 декември 2014 година, беше домаќин на четвртиот регионален состанок на супервизорските органи од регионот

Прочитај повеќе..

Скопје, 28.11.2014 година

Соопштение на НБРМ, 28.11.2014 година

Македонија ќе има полза од експертизата на експертите на Светската банка за одржливите системи за решавање на долговите и управувањето со нефункционалните кредити

Прочитај повеќе..

Скопје, 25.11.2014 година

Соопштение на НБРМ, 25.11.2014 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека се издадени и пуштени во оптек кованите пари за колекционерски цели „Стрелец“ и „Јарец“ од серијата „Хороскопски знаци“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/14 и 146/14)

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 14.11.2014 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата единаесетта седница на која беа разгледани најновиот Квартален извештај и Макроекономските проекции за периодот до крајот на 2016 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 12.11.2014 година

Соопштение на НБРМ, 12.11.2014 година

На 11.11.2014 година се одржа редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари

Прочитај повеќе..

Скопје, 12.11.2014 година

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

На 12 ноември 2014 година, Народната банка спроведе редовна аукција за продажба на благајнички записи со примена на тендер со ограничен износ и фиксно утврдена каматна стапка од 3,25%

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.10.2014

Денес, во рамки на одбележувањето на Меѓународниот ден на штедењето, а по повод распишаниот Конкурс за деца и млади од страна на Народната банка на Република Македонија и на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, во просториите на Агенцијата беа доделени 12 рамноправни парични награди

Прочитај повеќе..

Скопје, 30.10.2014 година

Соопштение на НБРМ, 30.10.2014 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата десетта седница

Прочитај повеќе..