Соопштение на НБРМ, 19.12.2013

Денес, во просториите на Народната банка на Република Македонија, се потпиша Меморандумот за соработка помеѓу Народната банка на Република Македонија, Министерството за финансии, Агенцијата за супервизија на осигурување, Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување и Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија

Соопштение на НБРМ, 3.12.2013 година

Народната банка на Република Македонија со задоволство ја известува јавноста дека започнувајќи од декември 2013 година информативниот сервис и електронска платформа за тргување Bloomberg Professional Service воведе информативна страница за Народната банка на Република Македонија

Скопје, 9.10.2013 година

Соопштение од Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

На седницата на Комитетот за оперативна монетарна политика, одржана вчера на 8.10.2013 година, беа разгледани најновите макроекономски и пазарни показатели, во контекст на нивните ефекти врз поставеноста на монетарната политика

Скопје, 4.10.2013 година

Соопштение на НБРМ, 4.10.2013 година

Oд денес, 4.10.2013 година, Народната банка на Република Македонија на својата интернет-страница започна да го објавува Индексот на цените на становите, како одговор на актуелноста и зголемениот интерес на јавноста за податоци поврзани со пазарот на недвижности.