АДРЕСА:
Народна банка на Република Северна Македонија
бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1,
1000 Скопје 
Република Северна Македонија 

ТЕЛЕФОН:
Централа: 02 3108 108; 3108 219; 3108 212;
Централа на Дирекцијата за статистика: 02 3215 181; 3215 235; 3215 477; 3235 146. 

ФАКС:
Централен факс: 02 3108 357

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА:
[email protected]

Електронска пошта за контакт со медиуми:
[email protected]


Центар за ИТ-услуги:
Телефон: 02 3108 555
Електронска пошта: [email protected]
Дигитален сертификат за шифрирање: ITserviceDesk.cer
Дигитален сертификат за шифрирање (со коренските сертификати): ITserviceDesk.P7B