Тони Малиновски, телефон за контакт: 02 3108 307

Аднан Ајдини, телефон за контакт: 02 3108 110

Поштенска адреса за контакт и прием на барања: 
Народна банка на Република Северна Македонија
бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1
1000 Скопје 
Република Северна Македонија

Електронска пошта за прием на барања: [email protected]