Скопје, хотел Александар Палас, конгресна сала бр. 1, 24.4.2008 година

Работилница на тема: „Цените на храната и инфлацијата“, 24.4.2008 година

Програма

10:00 Воведно обраќање и отворање на Работилницата, м-р Петар Гошев, гувернер на НБРМ

I дел: презентации 
претседавач: м-р Анита Ангеловска-Бежоска, главен економист на НБРМ

10:15 „Цените на храната и инфлацијата“, м-р Маја Кадиевска-Војновиќ од Дирекцијата за истражување при НБРМ (PDF труд) (презентација PPS)

10:35 „Статистички аспекти на опфатот на цените на храната во мерењето на инфлацијата во Република Македонија“, г-ѓа Снежана Шиповиќ од Државниот завод за статистика на Република Македонија (презентација PPS)

10:55 „Земјоделството во Република Македонија - тековна состојба и идни предизвици“, г. Перо Димшовски, заменик-министер во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (PDF труд) (презентација PPS)

11:15 „Карактеристики на земјоделското производство во РМ и неговиот потенцијал за задоволување на домашната и странската побарувачка“, проф. д-р Драги Димитриевски од Факултетот за земјоделски науки и храна (презентација PPS)

11:35 Пауза за кафе

II дел: презентации 
претседавач: м-р Анита Ангеловска-Бежоска, главен економист на НБРМ

12:00 „Влијанието на растот на светските цени на земјоделските влезни компоненти и горивата врз производството на млечната индустрија“, г. Оскарсон Роџер, „Сведмилк Македонија“ (презентација PPS)

12:15 „Влијанието на растот на светските цени на земјоделските влезни компоненти и горивата врз производството на месната индустрија“, г. Влатко Ѓоргиевски, „МИК“ АД, Свети Николе (презентација PPS)

12:30 „Порастот на цените на производителите на прехранбени производи - видување од аспект на трговијата на мало“, г. Владимир Тодоровиќ, „Тинекс“

12:45 „Производството на биогоривата и нивниот ефект врз производството на прехранбената индустрија“, г. Андреја Јосифовски, „Макпетрол“ (PDF труд) (презентација PPS)

13:00 Дискусија

13:30 Затворање на Работилницата и препораки

13:40 Доделување на Годишната награда на НБРМ - „Инвестициска политика – случајот со Република Македонија“, г. Сашо Нефовски (PDF труд) (презентација PPS)

14:00 Коктел