Скопје, 31 декември 2022

Белешка на гувернерката на Народната банка: 2022 година ‒ јубилејна, но и година на предизвици и премрежиња

Прочитај повеќе..

Скопје, 30 декември 2022

Трибина на Народната банка: Економското новинарство од осамостојувањето до денеска ‒ придонесот во информирањето и финансиската едукација на јавноста

Прочитај повеќе..

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците и промените кај надворешниот долг, надворешните побарувања и меѓународната инвестициска позиција

Прочитај повеќе..

Скопје, 28 декември 2022

Народната банка го заокружува процесот на усвојување на подзаконските акти коишто овозможуваат ефикасна примена на новините во платежната сфера

Прочитај повеќе..

Скопје, 27 декември 2022

Расте бројот на предавањата за финансиска едукација на Народната банка во 2022 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 26 декември 2022

Одржана третата работна средба на Работната група за следење на спроведувањето на Стратегијата за финансиска едукација и финансиска инклузија

Прочитај повеќе..

Скопје, 25 декември 2022

Ангеловска-Бежоска за „Блумберг Адрија“: Девизниот пазар е стабилен, монетарната политика ќе зависи од инфлацијата

Прочитај повеќе..

Скопје, 24 декември 2022

Во Народната банка се одржа 45. сесија на Клубот на истражувачите

Прочитај повеќе..

Скопје, 23 декември 2022

Билатерална фаза на аналитички преглед на законодавството со ЕУ – учество на претставници на Народната банка во билатералната фаза за областа „економски критериуми“

Прочитај повеќе..

Скопје, 22 декември 2022

Ангеловска- Бежоска на конференција на ОН: За забрзан економски раст важна улога има здравиот банкарски сектор којшто поддржува зелена и дигитална трансформација на економијата

Прочитај повеќе..

Скопје, 20 декември 2022

Склучен Меморандум за соработка помеѓу Народната банка и Сојузот на математичари на Македонија

Прочитај повеќе..

Скопје, 19 декември 2022

Ангеловска-Бежоска за „Вечерње новости“: На регионот му е потребен побрз раст за приближување кон Европската Унија

Прочитај повеќе..

Скопје, 19 декември 2022

Известување за 45. сесија на Клубот на истражувачите

Прочитај повеќе..

Скопје, 16 декември 2022

ЕЦБ ја продолжи можноста за користење на репо-линијата од 400 милиони евра до 2024 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 14 декември 2022

Одржана редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика

Прочитај повеќе..

Скопје, 13 декември 2022

Вицегувернерката Нацевска: Усогласувањето со ЕУ во однос на монетарната политика е во напредна фаза

Прочитај повеќе..

Скопје, 10 декември 2022

Билатерален скрининг процес со ЕУ - Дирекцијата за трезорско работење и Дирекција за статистика

Прочитај повеќе..

Скопје, 9 декември 2022

Забрзува растот на зелените кредити во третиот квартал од 2022 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 4 декември 2022

Вицегувернерката Митреска за „Блумберг Адриа“: Меѓународните финансиски организации ја оценија монетарната политика како навремена и соодветна

Прочитај повеќе..

Скопје, 3 декември 2022 година

Средба со Светската банка: Народната банка соодветно реагира на ценовните притисоци

Прочитај повеќе..

Скопје, 2 декември 2022

Спроведување на Меморандумот за соработка меѓу Народната банка и ДКСК: Започна серијата обуки

Прочитај повеќе..

Скопје, 1 декември, 2022

Советот на Народната банка ја донесе Програмата за работа за 2023 година, со којашто се предвидуваат програмските активности преку кои ќе се придонесе за остварување на стратегиските цели на Народната банка

Прочитај повеќе..

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците, движењата кај останатите финансиски институции (ОФИ) и движењата во платниот биланс

Прочитај повеќе..

Скопје, 30 ноември 2022

ММФ објави Извештај за аранжманот ПЛЛ – високи оцени за монетарната политика, финансискиот сектор и банкарската супервизија

Прочитај повеќе..

Скопје, 29 ноември 2022

Во Народната банка беа доделени наградите од Конкурсот за ученици од основното и средното образование посветен на Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври

Прочитај повеќе..

Скопје, 28 ноември 2022

Комитет за финансиска стабилност: Финансиската стабилност е задржана

Прочитај повеќе..

Скопје, 27 ноември 2022

Хрватската куна ќе може да се разменува на домашниот девизен и менувачки пазар заклучно со 31 декември 2022 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 26 ноември 2022

НБРСМ: Новини во платежната сфера од 1 јануари ‒ Советот на Народната банка донесе 12 подзаконски акти

Прочитај повеќе..