Воведно излагање на гувернерот м-р Петар Гошев на Меѓународната конференција на тема: "Предизвиците на монетарната политика во услови на дефицит на тековната сметка" по повод "Јубилеј 60 години централно - банкарски активности во Република Македонија"

Прочитај повеќе..

Обраќање на гувернерот на Народната банка на Република Македонија м-р Петар Гошев на свечената седница во Македонската опера и балет по повод "Јубилеј 60 години централно - банкарски активности во Република Македонија", во Скопје, 20-21.10.2006 година

Прочитај повеќе..