Скопје, 1 јуни 2023 година

Четврта работна средба на регулаторите, приватниот и граѓанскиот сектор за следење на спроведувањето на Стратегијата за финансиска едукација и финансиска инклузија

Прочитај повеќе..

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците, движењата кај останатите финансиски институции (ОФИ) и движењата во платниот биланс

Прочитај повеќе..

Скопје, 31 мај 2023

Народната банка им ги пренесува искуствата за изготвување статистика на финансиските сметки на другите централни банки

Прочитај повеќе..

Скопје, 30 мај 2023 година

Ангеловска-Бежоска на Самит во Црна Гора: Истрајноста на политиките е од суштинско значење за стабилизирање на инфлацијата

Прочитај повеќе..

Скопје, 28 мај 2023 година

Бојчева-Терзијан од Народната банка: Растот на зелените финансии ‒ поддршка на енергетската транзиција на економијата

Прочитај повеќе..

Скопје, 27 мај 2023 година

Ангеловска-Бежоска на Конституенцата на ММФ и СБ: Носителите на политиките може да ги ублажат последиците од миграциите

Прочитај повеќе..

Скопје, 25 мај 2023 година

Анета Крстевска: Родовата финансиска инклузија помага да се мобилизира расположливиот развоен потенцијал на економијата

Прочитај повеќе..

Скопје, 23 мај 2023 година

Ангеловска-Бежоска на Универзитетот во Штип: Дефицитот на тековната сметка во 2023 година ќе се намали при помали цени на енергентите

Прочитај повеќе..

Скопје, 20 мај 2023 година

ЕУ оцени дека одговорот на монетарната политика е соодветен и банкарскиот сектор е стабилен

Прочитај повеќе..

Скопје, 19 мај 2023 година

Митреска на состанокот на БИС: Соодветна монетарна и фискална комбинација на ЦИЈИЕ, како поддршка на процесот на стабилизирање на растот на цените

Прочитај повеќе..

Скопје, 18 мај 2023 година

Гувернерката Ангеловска-Бежоска ги презентира макроекономските проекции пред дипломатскиот кор и меѓународните организации

Прочитај повеќе..

Скопје, 17 мај 2023

Промоција на книгата „Монетите на Аргеадите од Нумизматичката збирка на НБРСМ“ издаденa од Народната банка

Прочитај повеќе..

Скопје, 16 мај 2023 година

Усвоен најновиот Квартален извештај со пролетните макроекономски проекции на Народната банка

Прочитај повеќе..

Скопје, 15 мај 2023

Народната банка објавува повик за пријавување трудови за 47. сесија на Клубот на истражувачите

Прочитај повеќе..

Скопје, 10 мај 2023

Одржана редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика

Прочитај повеќе..

Скопје, 8 мај 2023

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Народната банка и Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Прочитај повеќе..

Скопје, 4 мај 2023

ОМФИФ: И годинава Народната банка е светски лидер според застапеноста на жените на раководни места

Прочитај повеќе..

Скопје, 2 мај 2023

Вицегувернерката Митреска: Нема одржлив и инклузивен економски раст без родова еднаквост

Прочитај повеќе..

Скопје, 29 април 2023

Одржана редовната седница на Советот на Народната банка

Прочитај повеќе..

Скопје, 27 април 2023

Народната банка ја додели Годишната награда за млади истражувачи за 2023 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 26 април 2023

Белешка на гувернерката на Народната банка: Ја одржуваме стабилноста на денарот, а со тоа и стабилноста на економијата

Прочитај повеќе..

Скопје, 24 април 2023

Комитет за финтек-секторот: Усвоена е Стратегијата за регулаторите за финтек-секторот

Прочитај повеќе..

Скопје, 24 април 2023

Народната банка го одбележува монетарното осамостојување преку едукативна кампања „Денарот го славиме!“

Прочитај повеќе..

Скопје, 20 април 2023

Комитет за финансиска стабилност: Усвоена е Стратегијата за макропрудентна политика, задржана e финансиската стабилност

Прочитај повеќе..

Скопје, 18 април 2023

Состанок со директорот на Одделот за статистика на ММФ: Народната банка изготвува статистика во согласност со највисокиот стандард на ММФ ‒ СДДС плус

Прочитај повеќе..

Скопје, 17 април 2023

Средби со Светската банка: Народната банка постојано ги јакне капацитетите за одржување на финансиската стабилност

Прочитај повеќе..

Скопје, 15 април 2023

Фич: Девизните резерви се повисоки за 270 милиони евра, банкарскиот сектор е стабилен

Прочитај повеќе..