Соопштенија

24.09.2022

Извештај за финансиската стабилност на Народната банка: Обемот на трансакции со недвижности и цените се над претпандемичното ниво, засега нема посериозно зголемување на ризиците за финансиската стабилност, но потребно е внимателно следење

Прочитај повеќе..

23.09.2022

Народната банка се залага за ефикасен систем за заштита на потрошувачите ‒ презентирана е анализата од спроведената анкета за заштитата на потрошувачите

Прочитај повеќе..

21.09.2022

Дојче Бундесбанк и Европската комисија започнаа програма финансирана од ЕУ за понатамошна поддршка на централните банки и банкарските супервизорски агенции во земјите кандидатки за членство во ЕУ и потенцијалните кандидати од Западен Балкан

Прочитај повеќе..

Настани