Соопштенија

01.10.2023

Народната банка ја овозможи алатката „Споредба на надоместоците помеѓу давателите на платежните услуги“

Прочитај повеќе..

30.09.2023

Деветта Меѓународна истражувачка конференција на НБ: Геоекономската фрагментација може да го намали глобалното БДП до 12%

Прочитај повеќе..

29.09.2023

Деветта меѓународна истражувачка конференција на НБ: Оптимална комбинација на политиките за ниска инфлација и забрзан раст за Западен Балкан

Прочитај повеќе..

29.09.2023

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците, промените кај надворешниот долг, надворешните побарувања и меѓународната инвестициска позиција и ревизија на податоците во екстерната статистика

Прочитај повеќе..

Настани