Известување

Ве известуваме дека на 14. сесија на Клубот на истражувачи што ќе се одржи на 18 септември 2014 година (четврток) во просториите на НБРМ, на 8 кат, со почеток во 14:00 часот, ќе бидат презентирани следниве трудови:

  1. „Анализа на интеракциите и ефектите од монетарната и фискалната политика во Македонија“, автор: Борче Треневски; и
  2. „Естимирање на трошковната ефикасност на банкарските сектори на земјите од Балканот со посебен осврт на Македонија“, автор: Викторија Атанасовска-Новески.

Ве молиме Вашето присуство на 14. сесија на Клубот на истражувачи да го потврдите најдоцна до 17 септември 2014 година на тел. +389 2 3298110; и електронска пошта [email protected].

Напоменуваме дека зачленувањето во Клубот на истражувачи е од отворен карактер и подетаљни информации можете да видите на следнава врска: www.nbrm.mk/Клуб на истражувачи.