11-12 февруари 2016 година, Скопје

Работната група на БИС за Монетарната политика во Централна и Источна Европа

         


Обраќање на гувернерот Димитар Богов на Работната група на БИС за Монетарната политика во Централна и Источна Европа, 11-12 февруари 2016 година, Скопје

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Платформа за дискусија на Анита Ангеловска-Бежоска, вицегувернер на НБРМ, подготвена за состанокот на Работната група на БИС за Монетарната политика во Централна и Источна Европа, 11-12 февруари 2016 година, Скопје

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..