16.12.2010 година

Отворање на заеднички Јавен информативен центар на Светска банка и Народна банка на Република Македонија

Програма 

10:00 - Поздравно обраќање, претседавач м-р Анита Ангеловска-Бежоска, вицегувернерка на НБРМ

10:05 - Воведно обраќање, г. Петар Гошев, гувернер на Народната банка на Република Македонија

10:15 - Воведно обраќање на г-ѓа Лилиа Бурунчук, директорка на Канцеларијата на Светската банка, Скопје

10:15 - Вовед за презентацијата на ММФ, претседавач м-р Анита Ангеловска-Бежоска, вицегувернерка на НБРМ 

10:30 - Презентација на ММФ: „Најнови економски случувања: регионот и Македонија“, г. Александар Тиман, постојан претставник на ММФ (PPS презентациијата е достапна само на англиски јазик)

10:15 - Вовед за презентацијата на НБРМ, претседавач м-р Анита Ангеловска-Бежоска, вицегувернерка на НБРМ 

10:50 - Презентација на НБРМ: „Дали кризата промени сѐ? Сведоштва од монетарната и фискалната политика“, м-р Љупка Георгиевска од Дирекцијата за истражување при НБРМ (PPS презентациија)

11:05 - Вовед за презентацијата на Светската банка, претседавач м-р Анита Ангеловска-Бежоска, вицегувернерка на НБРМ 

11:10 - Презентација на Светската банка „Што е потребно за да се оствари раст?“, г-ѓа Лилиа Бурунчик, директорка на канцеларијата на Светската банка, Скопје (PPS презентациијата e достапна само на англиски јазик)

11:25 - Отворена дискусија

11:45 - Коктел