Скопје, 31 декември 2020 година

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците и позначајни промени кај надворешниот долг, надворешните побарувања и меѓународната инвестициска позиција

Прочитај повеќе..

Скопје, 30 декември 2020 година

Одржана редовна седница на Советот на Народната банка

Прочитај повеќе..

Скопје, 29 декември 2020 година

Директорот на Одделот за статистика на ММФ: Објавувањето на статистиката на финансиските сметки претставува големо достигнување на Народната банка – само продолжете со добрата работа!

Прочитај повеќе..

Скопје, 29 декември 2020 година

Народната банка за првпат објави статистички податоци за годишните финансиски сметки на македонската економија

Прочитај повеќе..

Скопје, 22 декември 2020 година

Јакне и се унапредува соработката меѓу Народната банка и МАНУ – преку научната мисла до заеднички вложувања во македонската економија

Прочитај повеќе..

Скопје, 21 декември 2020 година

Монетарни движења во Република Северна Македонија

Прочитај повеќе..

Скопје, 21 декември 2020 година

Средба на гувернерката, Анита Ангеловска-Бежоска, со францускиот амбасадор, Сирил Бомгартнер

Поддршка за професионалноста на Народната банка и постигнатите резултати во справувањето со кризата

Прочитај повеќе..

Скопје, 18 декември 2020 година

Народната банка ги засилува активностите за зголемена транспарентност на давателите на платежни услуги

Одржана презентација во рамките на твининг-проектот „Јакнење на институционалниот капацитет на Народната банка на патот кон нејзино членство во ЕСЦБ“

Прочитај повеќе..

Скопје, 18 декември 2020 година

Одржана редовна седница на Советот на Народната банка

Прочитај повеќе..

Скопје, 18 декември 2020 година

Одржана 37. сесија на Клубот на истражувачите

Прочитај повеќе..

Скопје, 17 декември 2020 година

Гувернерката Ангеловска-Бежоска учествуваше на панел-дискусијата на ЦЕФ, Словенија

Прочитај повеќе..

Скопје, 16 декември 2020 година

Поставеноста на монетарната политика е оценета како соодветна на макроекономските услови

Одржана редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка

Прочитај повеќе..

Скопје, 12 декември 2020 година

Народната банка организира статистичка регионална работилница посветена на предизвиците за статистиката коишто ги наметна пандемијата на ковид-19

Прочитај повеќе..

Скопје, 11 декември 2020 година

Најновите макроекономски проекции на Народната банка презентирани пред дипломатскиот кор и претставниците на меѓународните финансиски институции

Прочитај повеќе..

Скопје, 10 декември 2020 година

Ангеловска-Бежоска на „Ерсте инвесторс брекфаст“: Периодот на порелаксирани финансиски услови во банкарскиот систем треба да биде искористен за финансирање продуктивни и иновативни проекти

Прочитај повеќе..

Скопје, 9 декември 2020 година

Граѓаните сѐ почесто ги ползуваат придобивките од дигиталните канали за плаќање

Соопштение за движењата кај плаќањата во третиот квартал од 2020 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 7 декември, 2020 година

Презентација: Ревизија на макроекономските проекции - ноември 2020 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 7 декември 2020 година

Усвоен најновиот Квартален извештај на Народната банка со најновите макроекономски проекции

Прочитај повеќе..

Скопје, 30 ноември 2020 година

Ангеловска-Бежоска: Монетарната политика ќе остане релаксирана за да го поддржи економското закрепнување

Прочитај повеќе..

Скопје, 30 ноември, 2020 година

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците, движењата кај останатите финансиски институции (ОФИ) и движењата во платниот биланс

Прочитај повеќе..

Скопје, 23 ноември 2020 година

Денови на финансиската писменост – финансиската едукација е јавен интерес

Прочитај повеќе..

Скопје, 23 ноември 2020 година

Состанок со новиот извршен директор во ММФ, Хилберс: Професионализмот и високите стандарди во работењето на централната банка се клучни за ММФ

Прочитај повеќе..

Вашингтон-Скопје, 20 ноември 2020 година

Мисијата на ММФ: Од суштинска важност е да се зачува независноста на Народната банка

Прочитај повеќе..

Скопје, 19 ноември 2020 година

Народната банка за првпат ќе одржи обука за обучувачи од областа на финансиската едукација во соработка со граѓанскиот сектор

Прочитај повеќе..

Скопје, 16 ноември, 2020 година

Следната недела ќе се одржи четвртото издание на Деновите на финансиската писменост

Прочитај повеќе..

Скопје, 14 ноември 2020 година

„Фич“: Здравите основи на банкарскиот сектор, заедно со соодветната поддршка од политиките имаат значаен придонес за ублажување на шокот од пандемијата

Прочитај повеќе..

Скопје, 11 ноември 2020 година

Поставеноста на монетарната политика е соодветна на макроекономските услови

Одржана редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка

Прочитај повеќе..

Скопје, 8 ноември 2020 година

Вицегувернерката Нацевска: Транспонирањето на директивите и регулативите на ЕУ ќе создаде конкурентно окружување за квантитативен и квалитативен раст на платежните услуги

Прочитај повеќе..

Скопје, 6 ноември 2020 година

Ангеловска-Бежоска на конференција на Австриската централна банка: Монетарната политика на ЕЦБ има позитивни преносни ефекти врз македонската економија

Прочитај повеќе..