50 Денари

Издание 2008

Дијам. 26,5 мм; Теж. 7,7 г

Метал: Cu62Ni18Zn20

Во оптек од 15.11.2008

Ав.

50 ДЕНАРИ во долното централно поле. Стилизиран хоризонт со сонце од 16 краци.

Рев.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, циркуларно; 2008 во долното централно поле. Гравиран лик на Архангел Гаврил - фреска од црквата Св. Ѓорѓи во Курбиново - XII век, детал кој е земен од книжните пари од 50 денари. 

10 Денари

Издание 2008

Диjам. 24,5 мм;Теж. 6,6 г

Метал: Cu70Ni12Zn18

Во оптек од 15.11.2008

Ав.

10 ДЕНАРИ во долното централно поле. Стилизиран хоризонт со сонце од 16 краци.

Рев.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, циркуларно; 2008 во долното централно поле. Гравиран Паун - мозаик од Стоби - VI век, детал кој е земен од книжните пари од 10 денари.

  


5 Денари

Издание 1993

Диjам. 27,5 мм;Теж. 7,20 г

Метал: Cu80Ni3Zn17

Во оптек од 10.05.1993

Ав.

5 ДЕНАРИ во долното централно поле

Стилизиран хоризонт со сонце од 16 краци.

Рев.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, циркуларно;

1993 во долното централно поле.

Претстава на планински рис (Felis Lyinx).2 Денари

Издание 1993

Диjам. 25,5 мм;Теж. 6,20 г

Метал: Cu80Ni3Zn17

Во оптек од 10.05.1993

Ав.

2 ДЕНАРИ во долното централно поле

Стилизиран хоризонт со сонце од 16 краци.

Рев.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, циркуларно; 

1993 во долното централно поле.

Претстава на охридска пастрмка (Salmo Letnica).


2 Денари

Издание 2017

Диjам. 25,5 мм;Теж. 6,20 г

Челично јадро обложено со бакар и месинг

Во оптек од 15.04.2018

Ав.

2 ДЕНАРИ во долното централно поле

Стилизиран хоризонт со сонце од 16 краци.

Рев.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, циркуларно; 

2017 во долното централно поле.

Претстава на охридска пастрмка (Salmo Letnica).


1 Денар

Издание 1993 
Диjам. 23,8 мм; Теж. 5,10 г 
Метал: Cu80Ni3Zn17 
Во оптек од 10.05.1993

Ав.

1 ДЕНАР во долното централно поле

Стилизиран хоризонт со сонце од 16 краци.

Рев.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, циркуларно; 

1993 во долното централно поле.

Претстава на шарпланински пес.1 Денар

Издание 2016
Диjам. 23,8 мм; Теж. 5,10 г
Челично јадро обложено со бакар и месинг
Во оптек од 15.07.2016

Ав.

1 ДЕНАР во долното централно поле

Стилизиран хоризонт со сонце од 16 краци.

Рев.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, циркуларно; 

2016 во долното централно поле.

Претстава на шарпланински пес.