Известување

Ве известуваме дека на 19. сесија на Клубот на истражувачите што ќе се одржи на 10 декември 2015 година (четврток) во просториите на НБРМ, на 8 кат, со почеток во 14:00 часот, ќе бидат презентирани следниве трудови:

  • „Reconnecting the Peripheral Wagons to the Euro Area Core Locomotive: Mission Impossible?“, автори: Игор Величковски, Александар Стојков и Ивана Рајковиќ;
     презентација
  • „Loan Supply Shocks in Macedonia: a Bayesian SVAR Approach with Sign Restrictions“, автори: Рилинд Кабаши и Катерина Сулева.

Ве молиме да го потврдите Вашето присуство на 19. сесија на Клубот на истражувачите најдоцна до 9 декември 2015 година на тел. +389 2 3298110 или на е-пошта: [email protected].

Напоменуваме дека зачленувањето во Клубот на истражувачите е од отворен карактер и подетаљни информации можете да видите на следнава врска: www.nbrm.mk/Клуб на истражувачи.