2 - 3 октомври 2014 година, Скопје

Трета регионална конференција за финансиска едукација за Европа и Централна Азија

ПРОГРАМА                                               (презентациите се достапни само на англиски јазик)

Локација: хотел „Александар Палас“

Среда, 1 октомври

19:00-21:00 Вечера за добредојде, организирана од НБРМ

Четврток, 2 октомври

08:30 - 09:30 Регистрација и чај

09:30 - 10:30 Официјално отворање на настанот
Поздравни говори:
- Димитар Богов, гувернер, Народна банка, Македонија (воведно обраќање)
- Ибрахим Ибрахими, заменик министер за труд и социјална политика, Македонија (обраќање)
- Тефик Киник, извршен заменик-претседавач, Одбор на пазарот на капитал на Турција (обраќање)
-  Џеру Билиморија, директор, Меѓународна организација за финансиска едукација на деца и млади, ЦЈФИ
- Претставници на младите
- Мишел Барние, заменик-претседател, Европска комисија - видеопорака

10:30 - 11:00 Пауза за кафе

11:00 - 12:30 Финансиска способност: примери, најдобри практики и препораки за политиките
Елита Зулбеари Маша, главен извршен директор, „Вудроу Вилсон скул“ 
Учесници: 
- Еја Хиетаву, директор на Корпоративно Здружување, УНИЦЕФ
- Сузана Нарцисо, раководител на Отсекот за спроведување на регулативата на банките, Банка на Португалија (презентација)
- Кристина Николовска, помошник на гувернерот, Народна банка на Република Македонија (презентација)
- Артур Туремка, „Мастеркард“ , генерален директор за Балканот во „Мастеркард Европа“ (презентација)

12:30 - 13:30 Ручек

13:30 - 14:30 Глобална недела на пари (модератори - претставници на младите)

14:30 - 15:00 Пауза за кафе

15:00 - 17:00 Паралелни сесии

1.1 Национални стратегии за финансиска едукација и интеграција на наставните планови Учесници: - Лева Уплеја, раководител на работната група за спроведување на Националната стратегија за финансиска писменост, ФЦМЦ, Латвија- Нора Шабани, УНИЦЕФ, Македонија- Себастијан Фарјанијарз, вршител на должност лидер на тим, микрофинансирање и финансиски инструменти, програмска рамка и финансирање за развој на приватниот сектор во Таџикистан, ГИЗ- Мирча Муреасан, заменик-директор, Дирекција за комуникации, Народна банка на Романија 1.2  Банка училиште: Примери од регионот
Учесници:- Луиз Ентвисл, Развој на пазарот за државниот и јавниот сектор, „Мастеркард Јуроп“- Ана-Марија Поки, сметководствен менаџер, Романија, „Мастеркард“- Рони Свенен, бизнис-лидер, глобален развој на производите за млади, „Мастеркард“- Рон ван дер Акер, директор за иновации, ЦЈФИ


19:00 Вечера организирана од „Мастеркард“, „Александар палас“

Петок, 3 октомври

09:00 - 09:15 Добредојде и презентација на програмата

09:15 – 10:15 Проценка на состојбата на терен во однос на финансиските способности на младите: оценка на процесот и неговата корист за политиките
Модератор: Сју Луис, група за едукација за лични финансии, ВБ (презентација)
Говорници: 
- Сона Лалајан, координатор за финансиска едукација, заштита на правата на потрошувачите и центар за финансиска едукација, Централна банка на Ерменија (презентација)
- Кирсти Боман - Воган, директор на Политика за млади, Советодавни финансиски услуги, ВБ (презентација)

10:15 - 10:45 Пауза за кафе

10:45 - 12:15 Паралелни сесии

2.1.Претприемништво за млади и вработувањеУчесници: - Исидора Сидоровска, директор, Институт за поддршка на раководството- Лазар Неданоски, проект-менаџер, Македонска фондација за развој на претпријатијата - Глигор Михаиловски, директор, „СЕГ Холдинг“- Рон ван ден Акер, директор за иновации, ЦЈФИ 2.2. Програми за финансиско образование и улогата на приватниот секторУчесници:  - Мари-Лис Ланисте, директор за маркетинг, „Сведбанк“, Естонија- Ирина Шејкина, директор за односи со јавноста, „Хоум кредит банк“ Казахстан  - Иван Новаковски, бизнис-менаџер, Меѓународни училишта НОВА 2.3. Обука на наставници Учесници: - Ивана Георгиевска, раководител на група-УСАИД/ЈЕС, Центар за развој на образованието- Саран Јасвал, директор за образование, „МајМНК“MyBNK- Пол Моклер, лидер на проект на „Афла -академи“, Афлатун


12:15 - 12:30 Пауза за кафе

12:30 - 13:00 Завршни забелешки
- Маја Кадиевска-Војновиќ, вицегувернер на Народна банка, Македонија (обраќање)
- Џеру Билиморија, директор, Меѓународна организација за финансиска едукација на деца и млади
- Претставници на младите  

13:00  Ручек и завршна закуска

14:30 - 15:30 Затворен состанок за инструментот за оценка на наставниот план и публикацијата за национална имплементација. Состанокот ќе биде помогнат од персоналот на ЦЈФИ
Состаноци на Националните заинтересирани страни

15:30 - 15:45 Пауза за кафе

15:45 - 17:00 Формирање подрегионален комитет и состаноци на националните  заинтересирани страни