Скопје, 24 септември 2022

Извештај за финансиската стабилност на Народната банка: Обемот на трансакции со недвижности и цените се над претпандемичното ниво, засега нема посериозно зголемување на ризиците за финансиската стабилност, но потребно е внимателно следење

Прочитај повеќе..

Скопје, 23 септември 2022

Народната банка се залага за ефикасен систем за заштита на потрошувачите ‒ презентирана е анализата од спроведената анкета за заштитата на потрошувачите

Прочитај повеќе..

Скопје, 22 септември 2022

Известување за 44. сесија на Клубот на истражувачите

Прочитај повеќе..

Скопје, 21 септември 2022

Дојче Бундесбанк и Европската комисија започнаа програма финансирана од ЕУ за понатамошна поддршка на централните банки и банкарските супервизорски агенции во земјите кандидатки за членство во ЕУ и потенцијалните кандидати од Западен Балкан

Прочитај повеќе..  • Соопштенија за печат  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018 
  • Говори  |  Гувернер Анита Ангеловска-Бежоска  |  Претходни гувернери  |  Вицегувернери  |  Вицегувернери (до 2018 година)  |  Главен економист 
  • Интервјуа