Скопје, 27 мај 2023 година

Ангеловска-Бежоска на Конституенцата на ММФ и СБ: Носителите на политиките може да ги ублажат последиците од миграциите

Прочитај повеќе..

Скопје, 25 мај 2023 година

Анета Крстевска: Родовата финансиска инклузија помага да се мобилизира расположливиот развоен потенцијал на економијата

Прочитај повеќе..

Скопје, 23 мај 2023 година

Ангеловска-Бежоска на Универзитетот во Штип: Дефицитот на тековната сметка во 2023 година ќе се намали при помали цени на енергентите

Прочитај повеќе..

Скопје, 20 мај 2023 година

ЕУ оцени дека одговорот на монетарната политика е соодветен и банкарскиот сектор е стабилен

Прочитај повеќе..  • Соопштенија за печат  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018 
  • Говори  |  Гувернер Анита Ангеловска-Бежоска  |  Претходни гувернери  |  Вицегувернери  |  Вицегувернери (до 2018 година)  |  Главен економист 
  • Интервјуа