Скопје, 21 јануари 2021 година

Монетарни движења во Република Северна Македонија

Прочитај повеќе..

Скопје, 20 јануари 2021 година

Структурата на меѓународната инвестициска позиција на македонската економија е поволна, а надворешниот сектор без големи ранливости

Прочитај повеќе..

Скопје, 18 јануари 2021 година

Амбасадорот Силвестри: Важно е одржување на независноста на централната банка, како темелна институција за одржување на макроекономската и финансиската стабилност

Прочитај повеќе..

Скопје, 15 јануари 2021 година

Гувернерката на „Еуромани“: Високото ниво на девизни резерви овозможи Народната банка да делува навремено и смело како одговор на пандемијата

Прочитај повеќе..

Скопје, 31 декември 2020 година

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците и позначајни промени кај надворешниот долг, надворешните побарувања и меѓународната инвестициска позиција

Прочитај повеќе..  • Соопштенија за печат  20202019  |  2018 
  • Говори  |  Гувернер Анита Ангеловска-Бежоска  |  Претходни гувернери  |  Вицегувернери  |  Вицегувернери (до 2018 година)  |  Главен економист 
  • Интервјуа