Платформа за дискусија на Ана Митреска, вицегувернерка на Народната банка, на состанокот на работната група на БИС за монетарната политика во Централна и Источна Европа, Бечиќи, Црна Гора, 20-21 февруари, 2020 година

Предизвици за монетарната политика во развиените економии - дали регионот е различен? (достапно само на англиски јазик)