28-29 април 2014 година, Скопје

Трета меѓународна истражувачка конференција: „На патот кон заздравување и одржлив раст во променетото глобално окружување“

ПРОГРАМА                                              (презентациите се достапни само на англиски јазик)

Локација: хотел „Александар Палас“

28 април 2014 година (понеделник)
 

9.00-11.15     Прва сесија I: Главни излагачи и панел-дискусија

Претседавач: Сашо Арсов, член на Советот на Народната банка 
9.00     Димитар Богов, гувернер на Народната банка на Република Македонија, воведно обраќање  
9.10     Ердем Башчи, гувернер на Централната банка на Република Турција, главен излагач (презентација PDF)
9.40     Мартина Гиргеј, заменик-директор на Одделот за фискални работи во Меѓународниот монетарен фонд, главен излагач (презентација PDF)
10.10     Филип Тарнер, заменик-директор на Одделот за монетарна политика и економија во Банката за меѓународни порамнувања, главен излагач (презентација PDF)

10.40     Дискусија

11.10     Доделување на редовната Годишна награда на Народната банка на Република Македонија за најдобар труд во областа на макроекономијата од млад истражувач

11.15     Пауза за кафе

11.30 - 13.00     Втора сесија: Кредитирањето на банките и прелевањата во реалниот сектор 
Претседавач: Анита Ангеловска-Бежоска, вицегувернер на НБРМ
11.30     Матија Лозеј, Урош Херман, Банка на Словенија, Ефект на шоковите од понудата на кредити врз кредитирањето на банките и реалната економија: искуството на Словенија (презентација PDF)
11.50     Петер Харастоси, Маријана Ендрес, Централна банка на Унгарија, Корпоративни девизни заеми и инвестиции, случајот на Унгарија (презентација PDF)
12.10     Герти Шијаку, Банка на Албанија, Девизното кредитирање во Албанија (презентација PDF)
12.30     Даниела Пулст, Европска централна банка, дискутант

12.45     Дискусија 

13.00     Ручек

14.00 - 15.30     Трета сесија: Однесувањето на приватниот сектор и неговите финансиски и макроекономски влијанија 
Претседавач: Маја Кадиевска-Војновиќ, вицегувернер на НБРМ
14.00     Ивана Рајковиќ, Ранко Јелиќ, Бранко Урошевиќ, Народна банка на Србија, Доларизација на депозитите на краток и долг рок: искуството на земјите од Централна, Источна и Јужна Европа (презентација PDF)
14.20     Свилен Пачеџиев, Зорница Владова, Тања Карамишева, Народна банка на Бугарија, Анализа на процесот на финансиско раздолжување (делевериџ) на нефинансиските претпријатија во Бугарија (презентација PDF)
14.40     Шерифе Генч, Осман Фуркан Абасоглу, Јасин Мимир, Школа за централно банкарство на Истанбул во Централната банка на Република Турција, Пресечни факти за банкарскиот биланс на состојба во текот на деловниот циклус (презентација PDF)
15.00     Марија Хаке, Европска комисија, дискутант (презентација PDF)

15.15     Дискусија

15.30     Пауза за кафе

15.45 - 17.00     Четврта сесија: Мерење и проценување на финансиската стабилност
Претседавач: Милица Арнаудова-Стојановска, генерален директор на НБРМ
15.45     Мирна Думчиќ, Народна банка на Хрватска, Мерење на финансиската стабилност – Акумулирање на системскиот ризик и неговото остварување, наспроти отпорноста на финансискиот систем (презентација PDF)
16.05     Жељка Асановиќ, Централна банка на Црна Гора, Модели за рано предупредување за системска банкарска криза во Црна Гора (презентација PDF)
16.25     Горан Петрески, Економски факултет - Скопје, дискутант (презентација PDF)

16.40     Дискусија

29 април 2014 година (вторник)

9.30 - 11.00     Петта сесија: Макроекономски прашања во процесот на глобалното и регионалното закрепнување
Претседавач: Вит Барта, советник на гувернерот во Чешката народна банка
9.30     Курмаш Акдоган, Централна банка на Турција, Асиметрично однесување на инфлацијата околу таргетот на инфлацијата - таргетирање на брзорастечките пазари (презентација PDF)
9.50     Селена Беговиќ, Школа за економија и бизнис при Универзитетот на Сараево, Босна и Херцеговина, Ефектите на аранжманите на Валутниот одбор врз инфлацијата во европските земји во транзиција (презентација PDF)
10.10     Изабела Модер, Елизабет Бекман, Народна банка на Австрија, Очекувањата на населението и макроекономските резултати – факти од евро-анкетата (презентација PDF)
10.30     Питер Сенфи, Европска банка за обнова и развој, дискутант

10.45     Дискусија

11.00     Пауза за кафе

11.15 - 13.00     Шеста сесија: Фискалната консолидација и одржливоста на јавниот долг 
Претседавач: Анета Крстевска, главен економист на НБРМ
11.15     Вивијан Норамбуена, Универзитет во Џорџтаун, Вашингтон ДЦ, Сериски должници: Обид да се објасни невоочливото (презентација PDF)
11.35     Рилинд Кабаши, Народна банка на Република Македонија, Ефектите на фискалната политика врз закрепнувањето на европските економии по кризата (презентација PDF)
11.55     Бранимир Јовановиќ, Народна банка на Република Македонија, дискутант (презентација PDF)

12.10     Дискусија

12.25     Завршница и затворање на Конференцијата

12.30     Ручек