Работното време на читалната на Библиотеката на Народната банка е од 9.00 до 16.00 часот секој работен ден.

Библиотечниот материјал се дава на користење секој работен ден од 9.00 до 16.00 часот за внатрешни корисници и од 9.00 до 15.00 часот за надворешни корисници.