Почитувани корисници, опцијата за печатење на курсната листа во моментот не е достапна. (за печатење, користете ја командата од интернет пребарувачот: ctrl+p)