Edukimi financiarë parashikon organizimin e vizitave edukative të fëmijëve dhe të rinjve nga arsimi fillor, i mesëm dhe i lartë.

Rezervimi i leksioneve për edukim financiar gjatë vitit akademik 2023/24 bëhet me plotësimin e formularit (shkarkoni këtu). Dërgoni formularin e plotësuar në postën elektronike: [email protected]