Shkup, 16 mund 2022

Miratohet Raporti i fundit tremujor i Bankës Popullore me rishikimet më të fundit makroekonomike

Më shumë..

Shkup, 11. mund 2022

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit të Politikës Operative Monetare të Bankës Popullore

Norma bazë e interesit është rritur në 1,75%

Më shumë..

Shqup, 10 mund 2022

Angellovska-Bezhoska: Sistemi bankar ofron mbështetje solide gjatë gjithë periudhës së pandemisë

Më shumë..

8 mund 2022

Angellovska-Bezhoska për HTV-në: Presim ngadalësim të rritjes së ekonomisë sonë si pasojë e luftës në Ukrainë

Më shumë..

7 mund 2022

Angellovska-Bezhoska në Takimin Vjetor Rajonal të Guvernatorëve: Kriza e kovidit dëshmoi se sektori bankar është rezistent ndaj goditjeve

Më shumë..

Shqup, 5 mund 2022

Anketa e Bankës Popullore: Bankat dhe kursimoret prezantojnë produkte të reja të "kreditimit të gjelbër"

Më shumë..

Shqup, 3 mund 2022

Angellovska-Bezhoska ‒ Bouman: Politikat e Bankës Popullore janë shtyllë e stabilitetit makroekonomik

Më shumë..

Shkup, 2 mund 2022

Konferenca hulumtuese e BP: Ekonomi më të forta përmes transformimit të gjelbër dhe digjital

Më shumë..

Angellovska-Bezhoska - Pavllova: Reformat strukturore duhet të vazhdojnë pavarësisht sfidave

Shkup, 28 prill 2022

Më shumë..

Fjala e guvernatores së Bankës Popullore, Anita Angelovska-Bezhoska, me rastin e 30 vjet nga pavarësia monetare

Më shumë..

Uashington, 25 prill 2022

Angellovska-Bezhoska – Dusharm: Statistikat cilësore të Bankës Popullore janë përfitim për gjithë ekonominë

Më shumë..

Uashingon, 23 prill 2022

Angellovska-Bezhoska për “Zërin e Amerikës”: Denari mbeti stabil edhe në kohë krize

Më shumë..

Uashington, 22 prill 2022

Takime me FMN: Banka Popullore jep përgjigje të përshtatshme ndaj sfidave ekonomike

Më shumë..

Uashington, 20 prill 2022

Guvernatorja Angellovska-Bezhoska në takimet pranverore të FMN-së dhe BB-së

Më shumë..

Shkup, 15 prill 2022

Angellovska-Bezhoska: Prioritet i politikës monetare edhe më tutje është ruajtja e stabilitetit

Më shumë..

Shkup, 13 prill 2022

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit të Politikës Operative Monetare të Bankës Popullore

Si përgjigje parandaluese ndaj pritshmërisë të rritjes së inflacionit, norma bazë e interesit është rritur për 0-25 p.p.

Më shumë..

Shkup, 9 mars 2022

Angellovska-Bezhoska: Banka Popullore ka kapacitet dhe instrumente për ruajtjen e stabilitetit të denarit

Më shumë..

Shkup, 9 prill 2022

Angellovska-Bezhoska: Dërgesat u kthyen në nivelin e periudhës së para krizës me rritje prej 44% në vitin 2021

Më shumë..

Shkup, 6 prill 2022

Memorandum për bashkëpunim mes BP dhe UEJL: Profesionistë nga Banka Qëndrore do të jenë ligjërues të ftuar të studentëve

Më shumë..

Shkup, 1 prill 2022

U mbajt sesioni i 42-të i Klubit të Hulumtuesëve i formuar nga Banka Popullore

Më shumë..

Shkup, 30 mars 2022

Takim i Angellovska-Bezhoska me delegacionin e BERZH: Edhe përkrah zhvillimeve më të reja ruhet stabiliteti makroekonomik në vend

Më shumë..

Shkup, 29 mars 2022

BQE-ja ka zgjatur qasjen e Bankës Popullore deri te repo linja prej 400 milionë euro për të siguruar likuiditet devizor për gati një vit

Më shumë..

Shkup, 26 mars 2022

Rregullatorët financiarë nënshkruajtën Memorandum për bashkëpunim ne fintek-fushën: Jemi duke formuar sistem për mbështetje të fintek-sektorit

Më shumë..

Shkup, 25 mars 2022

U zgjodhën përfaqësuesit për finalen evropiane të “Kuizit evropian të parasë”

Më shumë..

Shkup, 24 mars 2022

Angellovska-Bezhovska: Digjitalizimi është zgjidhje për ngritjen e potencialit të rritjes së ekonomisë tonë

Më shumë..

Shkup, 21 mars 2022

Mekanizëm shtesë për mbrojtje: Këmbimoret mund të blejnë euro prej bankave

Më shumë..

Shkup, 21 mars 2022

Fillon Java Globale e Parasë për vitin 2022: "Ndërtoni të ardhmen tuaj, tregohuni të zgjuar me paratë"

Më shumë..

Shkup, 20 mars 2022

Numër rekord i audiencës në ligjëratat e BP-së për edukimin financiar gjatë vitit 2021

Më shumë..

Shkup, 17 mars 2022

Këtë vit shënojmë 30 vjetorin e denarit dhe të pavarësisë së Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 16 mars 2022

Për momentin norma e interesit e pandryshuar, vazhdojmë me rishikime, ndërsa ndryshimet e ardhshme të kushtezuara nga treguesit makroekonomik

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..