Shkup, 27 shtator 2022

U mbajt sesioni i 44-të i Klubit të Hulumtuesëve

Më shumë..

Shkup, 24 shtator 2022

Raport për stabilitetin financiar të Bankës Popullore: Vëllimi i transakcioneve me patundshmëri dhe çmimet janë mbi nivelin para-pandemik, për momentin nuk ka rritje më serioze të rreziqeve për stabilitetin financiar, por nevojitet ndjekje e vëmendshme

Më shumë..

Shkup, 23 shtator 2022

Banka Popullore është e përkushtuar për sistem efikas të mbrojtjes së konsumatorëve ‒ është paraqitur analiza e anketës së kryer për mbrojtjen e konsumatorëve

Më shumë..

Shkup, 21 shtator 2022

Deutsche Bundesbank dhe Komisioni Europian filluan programin e financuar nga BE-ja për të mbështetur më tej bankat qendrore dhe agjencitë e mbikëqyrjes bankare të vendeve kandidate dhe kandidatëve të mundshëm për anëtarësim në BE nga Ballkani Perëndimor

Më shumë..

Shkup, 21 shtator 2022

Raport për stabilitetin financiar të Bankës Popullore: Sektori i “amvisërive” me profil më të mirë rreziku dhe kursime më të larta gjatë vitit 2021

Më shumë..

Shkup, 20 shtator 2022

Takim pune i guvernatores dhe euroambasadorit Gir: Banka Popullore ndërmerr masa të përshtatshme për ballafaqim me inflacionin

Më shumë..

Shkup, 19 shtator 2022

Profesor Popovski: Ndryshimet në politikën monetare janë të justifikuara dhe të nevojshme

Më shumë..

Shkup, 16 shtator 2022

Guvernatorja Angellovska-Bezhoska në panelin e diskutimit në takimin e Konstituencës së FMN-së dhe Bankës Botërore: Ruajtja e stabilitetit të çmimeve është thelbësore për ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe rritjes së qëndrueshme ekonomike

Më shumë..

Shkup, 14 shtator 2022

Guvernatorja Angellovska-Bezhoska në takimin e Konstituencës së FNM-së dhe Bankës Botërore në Sarajevë

Më shumë..

Shkup, 14 shtator 2022

U mbajt mbledhja e Këshillit të Bankës Popullore dhe mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare

Ndryshime në instrumentin e rezervës së detyruar për shkak të mbështetjes së financimit të prodhimtarisë vendase të energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme. Norma bazë e interesit është rritur për 0,5 p.p. në nivelin prej 3%

Më shumë..

Shkup, 10 shtator 2022

Pjesmarrja e guvernatores në forumin botëror të Aleancës për përfshirje financiare - përfshirja financiare është gjithnjë më e mirë

Më shumë..

Shkup, 7 shtator 2022

Angellovska-Bezhoska – Miler: Masat e Bankës Popullore kanë për qëllim ruajtjen e stabilitetit makroekonomik

Më shumë..

Shkup, 6 shtator 2022

Ftesë për Sesionin e 44 të Klubit të Hulumtuesve

Më shumë..

Shkup, 6 shtator 2022

Hakaton rajonal i sektorit të fintekut të Bankës Qendrore të Malit të Zi "Njihni klientin tuaj - lehtë dhe sigurt"

Më shumë..

Shkup, 5 shtator 2022

Pikëpamjet mbi matshmërinë e vlerave në kulturë dhe shkencë në kuadër të debatit publik "Vlerat dhe vlefshmëritë"

Më shumë..

Shkup, 3 shtator 2022

Banka Popullore është nikoqire e debatit publik për matshmërinë e vlerave

Më shumë..

Shkup, 1 shtator 2022

U mbajt takimi i dytë i Grupit Punues për monitorimin e zbatimit të Strategjisë për Edukim Financiar dhe Përfshirje Financiare

Më shumë..

Shkup, 1 shtator 2022

Takimi Angellovska-Bezhoska dhe Besimi: Ndryshimet sistemike të Ligjit të Shërbimeve Pagesore dhe Sistemeve Pagesore hyn në fuqi në fillim të vitit të ardhshëm ‒ konkurrencë më e madhe dhe mbrojtje më e lartë e përdoruesve të shërbimeve të pagesave

Më shumë..

Shkup, 28 gusht 2022

OMFIF: Banka Popullore është e para në botë sipas përfaqësimit të grave në pozita udhëheqëse në institucionet financiare

Më shumë..

Shkup, 27 shtator 2022

Miratohen Kompetencat bazë të edukimit financiar – Qasje e koordinuar e rregullatorëve financiar, sektorit privat dhe sektorit civil për edukim më efikas

Më shumë..

Shkup, 22 gusht 2022

Reagimi i Këshillit të Bankës Popullore në konferencën për shtyp me rastin e raportit të porositur nga Trifun Kostovski

Më shumë..

Shkup, 21 gusht 2022

Angellovska-Bezhoska: E kemi bërë të qartë se do ta ruajmë stabilitetin makroekonomik

Më shumë..

Shkup, 21 gusht 2022

Angellovska-Bezhoska: Masa e re makroprudente ka për qëllim forcimin e mëtejshëm të kapitalit të sistemit bankar

Më shumë..

Shkup, 18 gusht 2022

Davidovska-Stojanova: Rritja e normave të interesit nga ana e bankave qendrore do të ndikojë në zbutjen e rritjes së çmimeve

Më shumë..

Shkup, 15 gusht 2022

Banka Popullore publikoi Fjalor termash nga fusha e veprimtarisë bankare dhe qëndrorobankare

Më shumë..

Shkup, 10 gusht 2022

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Norma bazë e interesit mbetet e pandryshueshme dhe qëndron në nivel prej 2,50%

Më shumë..

Shkup, 6 gusht 2022

Anketa e edukimit financiar të Bankës Popullore: Gjysma e të rinjve nga 13-15 vjeç thonë se dinë pjesërisht të menaxhojnë paratë e tyre

Më shumë..

Shkup, 3 gusht 2022

Në gjysmëvjetorin e parë të vitit 2022 rreth 1700 nxënës dhe mësues ndoqën ligjëratat për edukim financiar të BP

Më shumë..

Shkup, 22 korrik 2022

Takimi i guvernatores Angellovska-Bezhoska me ekipin e Bankës Botërore: Banka Popullore është shtyllë e ruajtjes së stabilitetit financiar

Më shumë..

Shkup, 20 korrik 2022

Përfaqësuesit e Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës vizituan ekspozitën "Vlefshmëria dhe Vlerat"

Më shumë..