Shkup, 31 dhjetor 2022

Shënim i guvernatores së Bankës Popullore: 2022 ‒ vit jubilar, por edhe vit sfidash dhe rrjetëzimesh

Më shumë..

Shkup, 26 dhjetor 2022

U mbajt takimi i tretë i Grupit punues për ndjekje të zbatimit të Strategjisë për edukim financiar dhe përfshirje financiare

Më shumë..

Shkup, 22 dhjetor 2022

Angellovksa-Bezhoska në konferencën e КB-së: Për rritje të përshpejtuar ekonomike rol të rëndësishëm ka sektori bankar i shëndetshëm i cili mbështet transformim të gjelbër dhe digjital të ekonomisë

Më shumë..

Shkup, 13.12.2022

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 13 dhjetor 2022

Viceguvernatorja Nacevska: Harmonizimi me BE-në në aspektin e politikës monetare është në fazë të avancuar

Më shumë..

Shkup, 6 dhjetor 2022

Banka Popullore shpalli thirrje për paraqitjen e punimeve për Sesionin e 45 të Klubit të Hulumtuesve

Më shumë..

Shkup, 4 dhjetor 2022

Viceguvernatorja Mitreska për “Blumberg Adria”: Organizatat financiare ndërkombëtare e vlerësuan politikën monetare si në kohë dhe të përshtatshme

Më shumë..

Shkup, 3 dhjetor 2022

Takim me Bankën Botërore: Banka Popullore reagon në mënyrë të duhur ndaj presioneve të çmimeve

Më shumë..

Shkup, 30 nëntor 2022

FNM-ja publikoi Raport për marrëveshjen PLL - vlerësime të larta për politikën monetare, sektorin financiar dhe mbikëqyrjen bankare

Më shumë..

Shkup, 28 nëntor 2022

Komiteti për Stabilitet Financiar: Është ruajtur stabiliteti financiar

Më shumë..

Shkup, 25 nëntor 2022

Guvernatorja Angellovska-Bezhoska i prezantoi projeksionet makroekonomike para trupit dipolmatik dhe organizatave ndërkombëtare

Më shumë..

Shkup, 24 nëntor 2022

Ekonomistja kryesore Krstevska në konferencën e M6 Qendrës Edukative "Hap para”: Dallimi mes inflacionit tonë dhe inflacionit të BE-së është pasqyrë e faktorëve strukturorë të brendshëm

Më shumë..

Shkup, 23 nëntor 2022

Miratohet Raporti i fundit tremujor me projeksionet makroekonomike të vjeshtës të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 18 nëntor 2022

Edicioni i gjashtë i Ditëve të Edukimit Financiar

Më shumë..

Shkup, 16 nëntor 2022

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 10 nëntor 2022

Hulumtuesit e rinj mund të dorëzojnë punimet shkencore për Çmimin e Vitit të Bankës Popullore për vitin 2023

Më shumë..

Shkup, 9 nëntor 2022

Rritje të kredive të gjelbra për 55% gjatë dy viteve e gjysmë të fundit, por vazhdon të jetë i ulët përfaqësimi në totalin e kredive

Më shumë..

Shkup, 7 nëntor 2022

Jankoski nga Banka Popullore: Teknologjitë e reja inovative në shërbimet pagesore do të jenë të sigurta

Më shumë..

Shkup, 5 nëntor 2022

Banka Popullore vazhdon me pasurimin e statistikës – tregues i ri për letrat me vlerë të borxhit

Më shumë..

Shkup, 4 nëntor 2022

Viceguvernatorja Nacevska: Vërehet lëvizje në rritje e normës së interesit për depozitat në denarë

Më shumë..

Shkup, 31 tetor 2022

Dellova-Jolevska nga Banka Popullore: Kursimi në denarë është i sigurt dhe fitimprurës

Më shumë..

Shkup, 28 tetor 2022

Angellovska-Bezhoska në Konferencën vjetore të Bankës së Shqipërisë dhe Shkollës Ekonomike dhe të Shkencave Politike të Londrës

Më shumë..

Shkup, 27 tetor 2022

Rritet përfshirja financiare e popullsisë në vendin tonë

Më shumë..

Shkup, 26 tetor 2022

Takim i guvernatores Angellovska-Bezhoska me ambasadorin Bomgartner dhe udhëheqësin e Departamentit rajonal ekonomik Grandzhuan: Stabiliteti makroekonomik në vend është ruajtur me sukses

Më shumë..

Shkup, 25 tetor 2022

Ekonomistja kryesore e Bankës Popullore, Kërstevska: Me shtrëngimin gradual të interesit bazë kujdesemi për ekonominë

Më shumë..

Shkup, 24 tetor 2022

Guvernatorja Angellovska-Bezhoska në Konferencën e Bankës Qendrore të Polonisë kushtuar konvergjencës në EJL

Më shumë..

Shkup, 20 tetor 2022

Viceguvernatorja Mitreska në “Mëngjesin e investitorëve të Erstes“: Banka qendrore jep përgjigje adekuate në kushtet e krize të zgjatur

Më shumë..

Shkup, 18 tetor 2022

Banka Popullore filloi me publikimin e rregullt të të dhënave për financim të gjelbër

Më shumë..

Shkup, 17 tetor 2022

Takime me FNM: Politika monetare e Bankës Popullore është përgjigje e përshtatshme ndaj sfidave me të cilat ballafaqohet ekonomia vendase

Më shumë..

Shkup, 16 tetor 2022

U mbajt takimi me drejtorin e Departamentit për statistika të FMN-së: Banka Popullore siguron të dhëna statistikore me cilësi të lartë

Më shumë..