Javën e ardhshme mbahet edicioni i pestë i Ditëve të Edukimit Financiar

Më shumë..

Ditët e Еdukimit Financiar: Thirrje publike për të gjithë qytetarët e interesuar

Më shumë..

Në bashkëpunim me INFE-OECD dhe Ministrinë e Financave të Holandës, po intensifikohen aktivitetet për implementim të Strategjisë kombëtare për Edukim Financiar dhe Përfshirje Financiare

Punëtori për implementim të sukseshëm të Strategjisë: "Përpjekje të koordinuara për forcim të edukim financiar në Maqedoninë e Veriut"

Më shumë..

U miratua Kodi i praktikave të mira për edukim financiar – Qasje e koordinuar e rregullatorëve financiar, sektorit privat dhe civil për edukim më efikas

Më shumë..

Miratohet Strategjia e parë nacionale për edukim financiar dhe përfshirje financiare

Më shumë..

Zhvillohet finalja e madhe e Kuizit Evropian të Parasë

Më shumë..

Ekipi i të 8-4 nga SHF „Sv. Kliment Ohridski“ nga Manastiri do të përfaqësojë vendin tonë në finalen e Kuizit Evropian të Parasë

Më shumë..

Nënkampionët e Kuizit Evropian të Parasë të viteve 2019 dhe 2020 ndanë përvojën e tyre me pjesëmarrësit e paraqitur në Kuizin Evropian të Parasë për vitin 2021

Më shumë..

Javën e ardhshme mbahet edicioni i katërt i Ditëve të Edukimit Financiar

Më shumë..