Banka Popullore: Vazhdon Projekti për edukim financiar me INFE-OECD-në, Ministrinë e Financave të Holandës dhe Money Wise

Më shumë..

Takimi i katërt i grupit punues, sektori privat dhe civil i ndjekjes së zbatimit të Strategjisë për edukim financiar dhe përfshirje financiare

Më shumë..

Në Bruksel u zhvillua finalja e Kuizit Europian të Parasë

Më shumë..

Guvernatorja ndau çmimet nxënësve të ShMEJQSh “Vasill Antevski – Dren” në Kuizin e organizuar nga Banka Popullore

Më shumë..

Kiril dhe Kristijan nga SHFK “Mite Bogoevski” – Resnjë janë fitues kombëtarë të Kuizit Evropian të Parave 2023

Më shumë..

Fillon java Globale e Parasë 2023 : “Planifikoni paratë tuaja, mbillni të ardhmen!"

Më shumë..

Takim përgaditor i ABM, BP dhe KLV me nxënësit dhe mentorët

Më shumë..

Thirrje Publike drejtuar shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut për Kuizin Evropian të Parave

Më shumë..

Nga data 23 deri më 25 nëntor të këtij viti do të mbahet edicioni i gjashtë i Ditëve të Edukimit Financiar

Thirrje publike për të gjithë qytetarët e interesuar për pjesëmarrje në prezantimet edukative përmes videokonferencës

Më shumë..

Miratohen Kompetencat bazë të edukimit financiar – Qasje e koordinuar e rregullatorëve financiar, sektorit privat dhe sektorit civil për edukim më efikas

Më shumë..