Takim përgaditor i ABM, BP dhe KLV me nxënësit dhe mentorët

Më shumë..

Thirrje Publike drejtuar shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut për Kuizin Evropian të Parave

Më shumë..

Nga data 23 deri më 25 nëntor të këtij viti do të mbahet edicioni i gjashtë i Ditëve të Edukimit Financiar

Thirrje publike për të gjithë qytetarët e interesuar për pjesëmarrje në prezantimet edukative përmes videokonferencës

Më shumë..

Miratohen Kompetencat bazë të edukimit financiar – Qasje e koordinuar e rregullatorëve financiar, sektorit privat dhe sektorit civil për edukim më efikas

Më shumë..

Anketa e edukimit financiar të Bankës Popullore: Gjysma e të rinjve nga 13-15 vjeç thonë se dinë pjesërisht të menaxhojnë paratë e tyre

Më shumë..

Në gjysmëvjetorin e parë të vitit 2022 rreth 1700 nxënës dhe mësues ndoqën ligjëratat për edukim financiar të BP

Më shumë..

U mbajt kuiz edukativ për nxënësit e shkollës së mesme ekonomike “Shën Qirili dhe Metodi” – Ohër

Më shumë..

U mbajt konkursi i lojës edukative "Fitoni dhe Kurseni"

Më shumë..

U zgjodhën përfaqësuesit për finalen evropiane të “Kuizit evropian të parasë”

Më shumë..

Mbahet takim virtuel pune për përgatitje të Kuizit Evropian të parasë për vitin 2022

Më shumë..