Në kuadër të Takimeve Vjetore të FMN-së dhe Bankës Botërore: Takim me ekipin e Departamenit për Çështje Fiskale të FMN-së

Më shumë..

Viceguvernatorja Mitreska në „East Jour Fixe“: Ekonomia maqedonase kapërcen Kovid krizën me baza më të forta krahasuar me krizën financiare globale të vitit 2008

Më shumë..

Çmime për më të mirët e Kuizit Evropian të Parasë

Më shumë..  • Njoftime për shtyp 2020  |  2019  |  2018
  • Fjalime Guvernatori Anita Angelovska-Bezhoska  |  Viceguvernatorë
  • Intervista