U mbajt sesioni i 44-të i Klubit të Hulumtuesëve

Më shumë..

Raport për stabilitetin financiar të Bankës Popullore: Vëllimi i transakcioneve me patundshmëri dhe çmimet janë mbi nivelin para-pandemik, për momentin nuk ka rritje më serioze të rreziqeve për stabilitetin financiar, por nevojitet ndjekje e vëmendshme

Më shumë..

Banka Popullore është e përkushtuar për sistem efikas të mbrojtjes së konsumatorëve ‒ është paraqitur analiza e anketës së kryer për mbrojtjen e konsumatorëve

Më shumë..

Deutsche Bundesbank dhe Komisioni Europian filluan programin e financuar nga BE-ja për të mbështetur më tej bankat qendrore dhe agjencitë e mbikëqyrjes bankare të vendeve kandidate dhe kandidatëve të mundshëm për anëtarësim në BE nga Ballkani Perëndimor

Më shumë..

Raport për stabilitetin financiar të Bankës Popullore: Sektori i “amvisërive” me profil më të mirë rreziku dhe kursime më të larta gjatë vitit 2021

Më shumë..  • Njoftime për shtyp  2021   2020  |  2019  |  2018
  • Fjalime Guvernatori Anita Angelovska-Bezhoska  |  Viceguvernatorë
  • Intervista