Angelovska-Bezhoska: Ngjashëm me pritjet për BE-në - inflacioni në ekonominë maqedonase mbetet i moderuar

Më shumë..

Ulet norma bazë e interesit në mënyrë që të mbështetet më tej ekonomia e brendshme

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Mitreska: Politika monetare do të vazhdojë të jetë e relaksuar, si mbështetje në procesin e rimëkëmbjes së ekonomisë dhe mirëmbajtjen e ciklit të kredisë

Më shumë..  • Njoftime për shtyp  2021   2020  |  2019  |  2018
  • Fjalime Guvernatori Anita Angelovska-Bezhoska  |  Viceguvernatorë
  • Intervista