Mitreska në takimin e BShN-së: Kombinimi përkatës monetar dhe fiskal i EQLJ-së, si mbështetje në procesin e stabilizimit tërritjes së çmimeve

Më shumë..

U miratua Raporti i fundit Tremujor me projeksionet pranverore makroekonomike të Bankës Popullore

Më shumë..

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare

Më shumë..

Nënshkruhet Memorandum për bashkëpunim ndërmjet Bankës Popullore dhe Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi

Më shumë..

FZIMF: Edhe këtë vit Banka Popullore është lidere në botë në përfaqësimin e grave në pozita udhëheqëse

Më shumë..  • Njoftime për shtyp  2023  |  2022  |  2021   2020  |  2019  |  2018
  • Fjalime Guvernatori Anita Angelovska-Bezhoska  |  Viceguvernatorë
  • Intervista