Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 28.12.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 26.12.2017

Banka Popullore emetoi dhe lishoi në qarkullim monedha të reja për koleksionim

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 26.12.2017

Ndryshimet në rregullativën nënligjore nga fusha e raportimit për gjendjet dhe ndryshimet e kapitalit dhe huave ndërmjet kompanive të lidhura me kapital në bazë të investimeve jashtë shtetit/nga jashtë

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 26.12.2017

Në pajtim me Udhëzimin për ndryshim dhe plotësim të Udhëzimit për implementimin e Vendimit për kontabilitet dhe trajtim rregulaltor të mjeteve të ndërmarra në bazë të pretendimeve të papaguara, Banka Popullore vendosi lidhje deri në pjesët adekuate të internet faqeve të bankave dhe kursimoreve

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 21.12.2017

Këshilli i Bankës popullore zhvilloi mbledhjen e tij të pesëmbëdhjetë

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 21.12.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 19.12.2017

Më 18 dhjetor të vitit 2017, Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë dhe rregullatorët tjerë të sistemit financiar, në bashkëpunim me Fondin Evropian për Evropën Juglindore (European Fund for Southeast Europe - EFSE), organizuan punëtorinë e tretë me radhë për gazetarët e redaksioneve ekonomike të mediumeve të shkruara, televizive dhe elektronike. Tema e punëtorisë së sivjetshme është “Lexim dhe interpretim i drejtë i raporteve të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë dhe institucioneve tjera rregullatore”.

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 14.12.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 13.12.2017

Komitetit për Politikë Operative Monetare të BPRM-së zhvilloi mbledhjen e tij të rregullt

Më shumë..

Ankandi i rregullt për shitjen e bonove të bankës qendrore, 13 dhjetor 2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 11.12.2017

Më 7 dhjetor, në hapsirat e Bankës Popullore u mbajt Sesioni i 27-të i Klubit të Hulumtuesve

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 07.12.2017

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 30.11.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 23.11.2017

Këshilli i Bankës Popullore zhvilloi mbledhjen e trembëdhjetë në të cilën u miratua Vendimi për ndryshim të Vendimit për mënyrën e kryerjes së mbikëqyrjes

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 23.11.2017

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 16.11.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 15.11.2017

Komitetit për Politikë Operative Monetare të BPRM-së zhvilloi mbledhjen e tij të rregullt në të cilën u shqyrtua gjendja ekonomike në vend, zhvillimet në tregjet financiare ndërkombëtare dhe të vendit si dhe treguesit për ekonominë e vendit dhe sektorin bankar

Më shumë..

Ankandi i rregullt i bonove të bankës qendrore, 15.11.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 06.11.2017

Ndarja e çmimeve nga Konkursi me rastin e Ditës Botërore të Kursimit

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 09.11.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 02.11.2017

Këshilli i Bankës popullore sot mbajti mbledhjen e tij të njëmbëdhjetë në të cilën u miratuan Raportit tremujor dhe Projeksionet makroekonomike deri në fund të vitit 2019

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 02.11.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 26.10.2017

Mbledhja e dhjetë e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 26.10.2017

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 13.10.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 12.10.2017

Më 10 tetor 2017, u zhvillua mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të BPRM-së, në të cilën u shqyrtua gjendja ekonomike në vend, zhvillimet në tregjet financiare ndërkombëtare dhe të vendit si dhe treguesit për ekonominë e vendit

Më shumë..

Ankandi i rregullt i bonove të bankës qendrore, 12.10.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 06.10.2017

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë e njofton publikun se ka emetuar dhe lëshuar në qarkullim monedhat për qëllime koleksionuese

Më shumë..

Depozita të disponueshme për shtatë ditë, 05.10.2017

Më shumë..

Njoftim për Shtyp, 28.09.2017

Mbledhja e nëntë e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..