26.12.2018

Guvernatorja e BPRM-së: Gazetarët janë një nga afirmuesit kryesor të mesazheve të politikës monetare

Mbahet Punëtoria Tradicionale për Gazetarë nga BPRM

Më shumë..

20.12.2018

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të BPRM-së

Më shumë..

Thirrje publike për shkollat fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë

Asociacioni Bankar Maqedonas në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë dhe Komisionin për Letra me Vlerë të Republikës së Maqedonisë

Më shumë..

18.12.2018

BRPM dhe ABM nënshkruajnë Memorandum për Bashkëpunim në sferën e edukimit financiar dhe përfshirjes financiare

Më shumë..

12.12.2018

KPOM: Në kushte të zhvillimeve të favorshme në tregun valutor u miratua vendimi për uljen e normës bazë së interesit

Më shumë..

6.12.2018

Emetohen dhe lëshohen në qarkullim monedha të reja për koleksionim

Më shumë..

4.12.2018

BPRM dhe BQE nënshkruan memorandum për bashkëpunim në sferën e mbikëqyrjes

Më shumë..

1.12.2018

CEF prezantoi reformat e suksesshme të BPRM-së në sferën e statistikës së llogarive financiare

Më shumë..

28.11.2018

Guvernatorja e BPRM-së: Rritje ekonomike afatgjate përmes politikave të shëndosha strukturore

Më shumë..

26.11.2018

Guvernatorja e BPRM-së në Konferencën për Integrim Ekonomik Evropian

Më shumë..

14.11.2018

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të NBRM-së

Më shumë..

13.11.2018

BPRM në bashkëpunim me ekspertët e BQE-së dhe SEBQ-së: punëtori për menaxhimin e të dhënave për qëllime statistikore

Më shumë..

9.11.2018

Fjala e guvernatores së BPRM-së në prezantimin e Parashikimit të fundit ekonomik rajonal të FMN-së për Evropën - nevojiten reforma strukturore për zmadhimin e potencialit për rritje në ekonomitë me rritje të shpejtë dhe ekonomitë në rritje në Evropë

Më shumë..

8.11.2018

Guvernatorja e BPRM-së merr pjesë në prezantimin e Parashikimit të fundit ekonomik rajonal të FMN-së për Evropën

Më shumë..

1.11.2018

Miratohet Raporti tremujor - nëntor 2018 dhe parashikimet makroekonomike për periudhën e viteve 2018-2021

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të BPRM-së.

Më shumë..

31.10.2018

Pjesëmarrja e guvernatores së BPRM-së në Konferencë me temë „Nxitja e rritjes ekonomike përmes zhvillimit të kapitalit njerëzor në vendet e Ballkanit Perëndimor”

Më shumë..

30.10.2018

Guvernatorja e BPRM-së: “Në dhjetë vitet e fundit, totali i depozitave është rritur me një mesatare prej rreth 8%, në bazë vjetore”

Më shumë..

25.10.2018

Miratohet Raporti për rreziqet në sistemin bankar në Republikën e Maqedonisë në tremujorin e dytë të vitit 2018

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të BPRM-së

Më shumë..

24.10.2018

Pjesëmarrja e guverntaores së BPRM-së në një forum debati të organizuar nga Instituti për Biznes dhe Menaxhment “Hajdelberg”

Më shumë..

22.10.2018

Emilija Nacevska dhe Ana Mitreska emërohen Viceguvernatorë të BPRM-së

Më shumë..

19.10.2018

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë është nikoqire e seminarit të organizuar nga Autoriteti Bankar Evropian dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim me temë: “Trajtimi i kredive me probleme në BE: aktivitete rregullatore dhe mbikëqyrëse”

Më shumë..

17.10.2018

Pjesëmarrja e guverntaores së BPRM-së në ngjarjen me rastin e Ditës Evropiane të Statistikës

Më shumë..

14.10.2018

Guvernatorja e BPRM-së takohet me përfaqësues të lartë të FMN-së dhe Bankës Botërore

Më shumë..

11.10.2018

Guvernatorja Anegelovska-Bezhoska dhe Ministri i Financave Tevdovski në Takimet vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore

Më shumë..

10.10.2018

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të BPRM-së

Më shumë..

05.10.2018

Pjesëmarrja e guvernatores së Bankës Qendrore në konferencën shkencore të Akademisë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve në Ohër

Më shumë..

27.09.2018

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të BPRM-së

Më shumë..

27.09.2018

Mbahet Sesioni i 30-të i Klubit të Hulumtuesve

Më shumë..

19.09.2018

Shpallet konkursi i rregullt për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme me rastin e Ditës Botërore të Kursimit dhe Ditës Botërore të Sigurimit

Më shumë..