50 Denarë

Emetimi 2008

Diametër. 26,5 mm; Pesha. 7,7 g

Metal: Cu62Ni18Zn20

Në qarkullim prej 15.11.2008

Ana e përparme:

50 денари (50 Denarë) në pjesën e poshtme të fushës qendrore. Horizont i stilizuar me diell prej 16 rrezesh.

Ana e prapme:

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (REPUBLIKA E MAQEDONISË), në mënyrë rrethore; 2008 në pjesën e poshtme të fushës qendrore. E gravuar fytyra e Arangjel Gavril – freskë nga kisha Shën. Gjergji në Kurbinovë, detal i cili është marrë nga kartëmonedhat prej 50 denarësh.


10 Denarë

Emetimi 2008

Diametër. 24,5 mm; Pesha. 6,6 g

Metal: Cu70Ni12Zn18

Në qarkullim prej 15.11.2008

Ana e përparme:

10 денари (10 Denarë) në pjesën e poshtme të fushës qendrore. Horizont i stilizuar me diell prej 16 rrezesh.

Ana e prapme:

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (REPUBLIKA E MAQEDONISË), në mënyrë rrethore; 2008 në pjesën e poshtme të fushës qendrore. Pallua i gravuar – mozaik nga Stobi –shek. VI, detal i marrë nga kartëmonedhat prej 10 denarësh.


5 Denarë

Emetimi 1993

Diametër. 27,5 mm; Pesha. 7,20 g

Metal: Cu80Ni3Zn17 Në qarkullim prej 10.05.1993

Ana e përparme:

5 денари (5 Denarë) në pjesën e poshtme të fushës qendror. Horizont i stilizuar me diell prej 16 rrezesh.

Ana e prapme:

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (REPUBLIKA E MAQEDONISË), në mënyrë rrethore; 1993 në pjesën e poshtme të fushës qendrore. Paraqitje e rrëqebullit malor (Felis Lyinx).


2 Denarë

Emetimi 1993

Diametër. 25,5 mm; Pesha. 6,20 g

Metal: Cu80Ni3Zn17 Në qarkullim prej 10.05.1993

Ana e përparme:

2 денари (2 Denarë) në pjesën e poshtme të fushës qendror. Horizont i stilizuar me diell prej 16 rrezesh.

Ana e prapme:

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (REPUBLIKA E MAQEDONISË), në mënyrë rrethore; 1993 në pjesën e poshtme të fushës qendrore. Paraqitje e Troftës së Ohrit (Salmo Letnica).


2 Denarë

Emetimi 2017

Diametër. 25,5 mm; Pesha. 6,20 g

Bërthamë çeliku e mbuluar me bakër edhe mesing

Në qarkullim prej 15.04.2018

Ana e përparme:

2 денари (2 Denarë) në pjesën e poshtme të fushës qendror. Horizont i stilizuar me diell prej 16 rrezesh.

Ana e prapme:

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (REPUBLIKA E MAQEDONISË), në mënyrë rrethore; 2017 në pjesën e poshtme të fushës qendrore. Paraqitje e Troftës së Ohrit (Salmo Letnica).1 Denar

Emetimi 1993

Diametër 23,8 mm; Pesha. 5,10 g

Metal: Cu80Ni3Zn17 Në qarkullim prej 10.05.1993

Ana e përparme:

1 денар (1 Denar) në pjesën e poshtme të fushës qendror. Horizont i stilizuar me diell prej 16 rrezesh.

Ana e prapme:

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (REPUBLIKA E MAQEDONISË), në mënyrë rrethore; 1993 në pjesën e poshtme të fushës qendrore. Paraqitja e Qenit të Maleve të Sharrit.


1 Denar

Emetimi 2016

Diametër 23,8 mm; Pesha. 5,10 g

Bërthamë çeliku e mbuluar me bakër edhe mesing

Në qarkullim prej 15.07.2016

Ana e përparme:

1 денар (1 Denar) në pjesën e poshtme të fushës qendror. Horizont i stilizuar me diell prej 16 rrezesh.

Ana e prapme:

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (REPUBLIKA E MAQEDONISË), në mënyrë rrethore; 2016 në pjesën e poshtme të fushës qendrore. Paraqitja e Qenit të Maleve të Sharrit.