Njoftime

18.01.2021

Ambasadori Silvestri: Ruajtja e pavarësisë së bankës qendrore si një institucion themelor për ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe financiar është e rëndësishme

Më shumë..

15.01.2021

Guvernatorja në „Euromoney“: Niveli i lartë i rezervave valutore i mundësoi Bankës Popullore të veprojë në kohë dhe me guxim si përgjigje ndaj pandemisë

Më shumë..

13.01.2021

Pozicionimi i politikës monetare është i përshtatshëm për kushtet makroekonomike

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

30.12.2020

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..

Ngjarje