Shkup, 30 maj 2023

Angellovska-Bezhoska në Samit në Mal të Zi: Qëndrueshmëria e politikave është thelbësore për stabilizimin e inflacionit

Më shumë..

Shkup, 28 maj 2023

Bojçeva-Terzijan nga Banka Popullore: Rritja e financave të gjelbra - mbështetje e tranzicionit energjetik të ekonomisë

Më shumë..

Shkup, 27 maj 2023

Angellovska-Bezhoska në Konstituencën e FMN-së dhe BB: Bartësit e politikave mund t'i zbusin pasojat e migrimit

Më shumë..

Shkup, 25 maj 2023

Aneta Kërstevska: Përfshirja financiare gjinore ndihmon në mobilizimin e potencialit zhvillimor të disponueshëm të ekonomisë

Më shumë..