ADRESA:
Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. „Kuzman Josifovski Pitu“ Nr.1,1000, Shkup,
Republika e Maqedonisë së Veriut 

TELEFON:
Centrali: 02 3108 108; 3108 219; 3108 212;
Centrali i Drejtorisë për Statistikë: 02 3215 181; 3215 235; 3215 477; 3235 146. 

FAX:
Fax-i qendror: 02 3108 357


EMAIL:
[email protected]

Email për kontakt me mediat:
[email protected]


Qendra për Shërbimet e TI-së:
Telefon: 02 3108 555
Email: [email protected]
Certifikatë digjitale për shifrim: ITserviceDesk.cer
Certifikatë digjitale për shifrim (me certifikata rrënjë): ITserviceDesk.P7B