Shkup, 23 mars 2023

Forumi Vjetor i „Iniciativës së Vjenës“: Ruajtja stabilitetit të çmimeve dhe stabilitetit financiar, për të ruajtur besimin e publikut

Më shumë..

Shkup, 20 mars 2023

Fillon java Globale e Parasë 2023 : “Planifikoni paratë tuaja, mbillni të ardhmen!"

Më shumë..

Shkup, 19 mars 2023

Zëvendësguvernatorја Mitreska: Hapat e ardhshëm të politikës monetare kushtëzohen nga inflacioni dhe gjendjet e tregut devizor

Më shumë..

Shkup, 14 mars 2023

Sektori bankar është stabil, rënia e SVB-së nuk do të ketë efekte të drejtpërdrejta

Më shumë..

Shkup, 13 mars 2023

Faza bilaterale e shqyrtmit analitik të legjislacionit me BE-në – pjesëmarrja e përfaqësuesve të Bankës Popullore në fazën bilaterale për fushën e “Shërbimeve financiare”

Më shumë..

Shkup, 8 mars 2023

Angellovska-Bezhoska: Me Ligjin e ri për Shërbimet e Pagesave, forcohet mbrojtja e përdoruesve të shërbimeve bankare

Më shumë..

Shkup, 7 mars 2023

Angellovska-Bezhoska në Forumin Ndërkombëtar për Lidership të Grave: Shfrytëzimi jo i plotë i potencialit të grave është humbje për të gjithë ekonominë

Më shumë..

Shkup, 3 mars 2023

Një hap përpara në luftën për parandalim të flukseve të paligjshme financiare: Nënshkruhet Memorandum për Bashkëpunim mes Bankës Popullore dhe Shoqatës Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ

Më shumë..

Shkup, 2 mars 2023

Viceguvernatoja Mitreska: Sistemi bankar vendas mund ta mbështesë transformimin e nevojshëm strukturor të ekonomisë

Më shumë..

Shkup, 1 mars 2023

Angellovska-Bezhoska në konferencën e BEI-t: Strategjia e re e BE-së “Porti global” – mundësi për investime më të larta në Ballkanin Perëndimor

Më shumë..

Shkup, 28 shkurt 2023

Angellovska-Bezhoska ‒ Pavllova: Strategjia e parë kombëtare për financat e gjelbra është në fazën përfundimtare ‒ mbështetje për zbatim nga BEI

Më shumë..

Shkup, 27 shkurt 2023

Këshilli i Bankës Popullore miratoi vendim për harmonizim të mëtejshëm të rregullores bankare me risitë e rregullores evropiane

Më shumë..

Shkup, 24 shkurt 2023

Takim përgaditor i ABM, BP dhe KLV me nxënësit dhe mentorët

Më shumë..

Shkup, 18 shkurt 2023

Angellovska-Bezhoska - Zimmer: Ligji i ri për Stabilitetin Financiar kontribuon në forcimin e mëtejshëm të stabilitetit financiar

Më shumë..

Shkup, 15 shkurt 2023

Faza bilaterale e rishikimit analitik të legjislacionit me BE-në – pjesëmarrja e përfaqësuesëve të Bankës Popullore në fazën bilaterale për fushën “Lëvizje e lirë e kapitalit”

Më shumë..

Shkup, 11 shkurt 2023

Angellovska-Bezhoska në konferencë të nivelit të lartë të Bankës së Holandës: Tensionet gjeopolitike dhe sfidat afatgjata makroekonomike

Më shumë..

Shkup, 10 shkurt 2023

Veliçkovski: Mbrojtje më të madhe të qytetarëve me rregullorën e re në sferën pagesore

Më shumë..

Shkup, 8 shkurt 2023

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare

Më shumë..

Shkup, 7 shkurt 2023

Nevoja për përditësimin e të dhënave të qytetarëve në sektorin bankar

Më shumë..

Shkup, 6 shkurt 2023

Viceguvernatorja Nacevska: Me Ligjin e ri të Shërbimeve Pagesore forcohet mbrojtja e të drejtave të konsumatorëve

Më shumë..

Shkup, 2 shkurt 2023

Angellovska-Bezhoska - Ageler: Mbështetja e sektorit bankar për investime në burimet e rinovueshme të energjisë po rritet

Më shumë..

Shkup, 28 janar 2023

Standard dhe Purs: Denari është stabil, sektori bankar është i kapitalizuar në mënyrë adekuate

Më shumë..

Shkup, 27 janar 2023

Guvernatorja Angellovska-Bezhoska për “Dojçe vele”: Stabilizimi i çmimeve të importit dhe masat të cilat ndërmerren duhet ta ngadalësojnë inflacionin këtë vit

Më shumë..

Shkup, 25 janar 2023

Vëllim i zmadhuar i aktiviteteve të ofruesve për edukimi financiar

Më shumë..

Shkup, 23 janar 2023

Thirrje Publike drejtuar shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut për Kuizin Evropian të Parave

Më shumë..

Shkup, 18 janar 2023

Çmimi i Vitit për Hulumtues të Ri të Bankës Popullore: Afati i fundit për paraqitjen e punimeve është 1 shkurt

Më shumë..

Shkup, 13 janar 2023

Angellovska-Bezhoska në Forumin “Euromani”: Prioriteti i bankave qendrore është sigurimi i stabilitetit afatmesëm të çmimeve

Më shumë..

Shkup, 12 janar 2023

Angellovska-Bezhoska - Ruhe: Banka Popullore edhe më tutje është një prej shtyllave bartëse të stabilitetit financiar edhe makroekonomik në vend

Më shumë..

Shkup, 10 janar 2023

Publikimi INFE-OECD nxjerr në pah aktivitetet e Bankës Popullore për edukimin financiar përmes kanaleve digjitale

Më shumë..

Shkup, 5 janar 2023

3000 vizita në ekspozitën “Vlefshmëria dhe vlerat” në Muzeun e Bankës Popullore

Më shumë..