Shkup, 18 dhjetor 2023

Intervistë e guvernatores së Bankës Popullore, Anita Angellovska-Bezhoska për “Sloboden Peçat”: Në dy vitet e ardhshme, presim të kthehen normat e ulëta të inflacionit

Më shumë..

Shkup, 24 korrik 2023

Kryeekonomistja e BP-së, Krstevska: Me inkurajimin për kursime deri te stabilizimi inflacionit

Më shumë..

Angelovska - Bezhoska: Nga nesër - informim i krahasueshëm dhe i detajuar për kredi dhe depozitapër qytetarët, në faqen e internetit të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 31 maj 2021

Gligorova: Mbikëqyrësit nuk menaxhojnë me bankat, por vlerësojnë rreziqet e marra prej tyre

Më shumë..

Shkup, 8 maj 2021

Angelovska-Bezhoska: Njohja nga „Central Banking“ është një kënaqësi personale, por edhe për kolegët. Banka Popullore nuk është një njeri i vetëm, ajo është një institucion

Më shumë..

Shkup, 6 maj 2021

Veliçkovski: Ligji për Shërbimet e Pagesave dhe Sistemet e Pagesave do të hapë tregun për lojtarët e rinj të sektorit fintech

Më shumë..

Shkup, 15 prill 2021

Gligorova: Informacionet e pasakta dhe spekulimet nuk kishin asnjë efekt material mbi sistemin bankar dhe të gjitha të dhënat tregojnë se ai është i qëndrueshëm

Më shumë..

Shkup, 1 prill 2021

Angelovska-Bezhoska: Ngjashëm me pritjet për BE-në - inflacioni në ekonominë maqedonase mbetet i moderuar

Më shumë..

Shkup, 30 mars 2021

Viceguvernatorja Nacevska: Presim që ulja e normës bazë të interesit të ndihmojë në uljen e çmimit të kredive bankare, në mënyrë që të kapërcejmë krizën më lehtë

Më shumë..

Shkup, 2 mars 2021

„Central Banking“: Banka Popullore kujdeset për punësimin e personelit cilësor dhe vazhdimisht investon ne njohuritë e tyre

Intervisë me ekonomisten kryesore të Bankës Popullore, Dr. Aneta Krstevska

Më shumë..

Shkup, 21 shkurt 2021

Viceguvernatori Bajrami: Banka Popullore është një institucion profesional, një ekip i tërë qëndron pas të gjitha vendimeve

Intervisë për MIA-n

Më shumë..

Shkup, 15 shkurt 2021

Angelovska-Bezhoska: Banka Popullore do të fillojë me aktivitete për të mbështetur „financat e gjelbra“ dhe përqendrohet në mbështetjen e sektorit fintech

Më shumë..

Shkup, 1 tetor 2020

Angelovska-Bezhoska: Masat monetare ndihmojnë për një rritje të qëndrueshme të mbështetjes së kredisë

Më shumë..

Shkup, 28 shtator 2020

Angelovska-Bezhoska për RTM: Nuk priten presione të konsiderueshme inflacioniste

Më shumë..

Shkup, 19 shtator 2020

Viceguvernatorja Mitreska për MIA-n: Banka Popullore nuk mund dhe nuk guxon të lejojë që një bankë të punojë në kundërshtim me legjislacionin

Më shumë..

Shkup, 24 gusht 2020

Intervistë me guvernatoren Angelovska-Bezhoska për gazetën „Veçer“: Bankat janë të sigurta dhe të qëndrueshme, paratë e qytetarëve janë të sigurta

Më shumë..

Shkup, 5 gusht 2020

Angelovska-Bezhoska: Dërgesat në valutë nga emigrantët dhe personat që përkohësisht punojnë jashtë vendit janë të rëndësishme për ekonominë maqedonase

Intervistat për Radion Shtetërore Australiane SBS dhe për revistën elektronike „Antoris“

Më shumë..

Shkup, 23 qershor 2020

Angelovska-Bezhoska: Spekulimet lidhur me kursin e këmbimit të denarit nuk mbështeten nga argumentet ekonomike

Deklarata e guvernatores së Bankës Popullore për „Faktor“

Më shumë..

Shkup, 3.4.2020

Angelovska-Bezhoska: Presim lehtësim të kushteve financiare si për qytetarët ashtu edhe për sektorin e korporatave

Nga intervista për TV21

Më shumë..

Shkup, 22.3.2020

Angelovksa-Bezhoska: Mundësitë për ndryshim të kushteve të marrëveshjes së kredisë janë më të favorshme për qytetarët e prekur vetëm me një moratorium, po punohet për një rregullore mbi zbatim efikas dhe të shpejtë

Më shumë..