Lihnida Sajkova Xhukleska, tel: 02 3108 233

Robert Lakinski, tel: 02 3108 441 

Adresa postare për kontakt dhe pranim të kërkesave:
Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. „Kuzman Josifovski Pitu“ Nr.1
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

Posta elektronike për pranim të kërkesave: [email protected]