Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut është bankë qendrore, dhe rrjedhimisht banka e vetme për emetim në Republikën e Maqedonisë së Veriut. 

Qëllimi i saj kryesor është ruajtja e stabilitetit të çmimeve.