Mirë se vini

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë
së Veriut është bankë qendrore,
dhe rrjedhimisht banka e
vetme për emetim në Republikën
e Maqedonisë së Veriut. 
Qëllimi i saj kryesor është
ruajtja e stabilitetit të çmimeve.