Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në periudhën 10-11 nëntor 2021, organizoi një punëtori virtuale kushtuar praktikave më të mira për menaxhimin e burimeve njerëzore në sistemin bankar në Republikën e Maqedonisë së Veriut.  Qëllimi i punëtorisë është të bashkojë sistemin bankar në vend përmes bashkëpunimit dhe shkëmbimit të përvojave, praktikave, zgjidhjeve dhe sfidave individuale në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore.

Në punëtori morën pjesë përfaqësues nga tetë banka komerciale në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe përfaqësues të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët shkëmbyen përvojat dhe praktikat e tyre në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore.


Programi

10 nëntor 2021 
10:00-10:20

Hapje e punëtorisë
Drejtoresha e Drejtorisë për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore në Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë së VeriutSesioni I


10:20-10:50

Procesi për mësim të vazhdueshëm dhe zhvillim të punëtorëve të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut


Pyetje dhe përgjigje të pjesëmarrësve
10:50-11:20

Trajnime për punëtorët e Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup
Banka për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup


Pyetje dhe përgjigje të pjesëmarrësve
11:20-11:30
Pushim
11:30-12:00

Vlerësimi dhe vetëvlerësimi si një hap drejt ndërtimit të kulturës së dhënies aktive fidbek
UNI Banka SHA Shkup


Pyetje dhe përgjigje të pjesëmarrësve
12:00-12:30

Prezantimi i praktikave të reja në vlerësimin e performancës në punë të punëtorëve në TTK Banka SHA Shkup
TTK Bank SHA Shkup


Pyetje dhe përgjigje të pjesëmarrësve
12:30-12:50
Pushim
12:50-13:20

Rekrutimi dhe përzgjedhja e punëtorëve të rinj në Komercijalna Banka SHA Shkup
Komercijalna Banka SHA Shkup


Pyetje dhe përgjigje të pjesëmarrësve
13:20-13:30
Konkluzione dhe fund i sesionit të parë 


11 ноември 2021 годинаSesioni II
10:00-10:05

Hyrje në sesionin e dytë
Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut

10:05-10:35

Zhvillim organizativ
NLB Banka SHA Shkup


Pyetje dhe përgjigje të pjesëmarrësve
10:35-11:05

Procesi i mentorimit
Stopanska Banka SHA Bitola


Pyetje dhe përgjigje të pjesëmarrësve
11:05-11:15
Pushim
11:15-11:45

Praktikat më të mira të vendosura në CKB Skopje
Centralna Kooperativna Banka SHA Shkup


Pyetje dhe përgjigje të pjesëmarrësve
11:45-12:15

Njerëzit janë të rëndësishëm
HALKBANK SHA Shkup


Pyetje dhe përgjigje të pjesëmarrësve 
12:15-12:35
Pushim
12:35-13:00

Prezantimi i rezultative nga pyetësori
Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut

13:00
Konkluzione dhe përmbyllja e punëtorisë virtuale

10 nëntor 2021