Заклучоци и препораки на НСП

2015

Заклучоци од 27.седница на НСП

 

Заклучоци од 26.седница на НСП

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

 

 

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004