Методологија БПМ 6
Напомена: Документот е во ХLS - формат

Преземи         

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)