JETËSHKRIMI


Fadil Bajrami


Viceguvernator i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut


Data dhe vendi i lindjes:

 


15 qershor 1960, Arangjel.

Arsimimi:

 


2011 - Doktor i shkencave ekonomike

Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“, Shkup/Instituti Ekonomik

Disertacioni i Doktoraturës: „Supozimet dhe mundësitë e aderimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Monetar Evropian“

2004 - Magjistër i shkencave ekonomike

Fakulteti Ekonomik - Prishtinë

Tema „Sistemi financiar në Republikën e Maqedonisë“

1984 - Fakulteti Ekonomik ‒ Prishtinë


Përvojë pune:

 


Viceguvarnator i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga shtatori i vitit 2005

Ligjërues - Universiteti Nënë Tereza Shkup

02.2018 - 09.2018 Ekonomia e integrimeve evropiane

Ligjërues - Universitetit Shtetëror i Tetovës

09.2011 - 02.2012 Makroekonomi

02.2012 - 06.2012 Menaxhmenti bankar

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë

Komisioni për Politikë Ekonomike dhe Zhvillim - Nënkryetar

Komisioni për Veprimtari Bankare, Afariste - Anëtar

1999 - 2005 Këshilli i Bankës Popullore të RM-së - Anëtar

1998 - 2002 Kuvendi i Republikës së Maqedonisë – Deputet

1996 - 1998 Komuna e Osllomesë - Kryetar

1993 - 1996 „Inzhenering - AG“ Kërçovë - Drejtor

1992 - 1993 Kontabilist


Pjesëmarrje në konferenca shkencore dhe seminare:

 


Takimi i 41-të i Klubit të Guvernatorëve të Bankave Qendrore nga Azia Qendrore, Rajoni i

Detit të Zi dhe Ballkanit

Turqi - 2019

Konferenca e 8-të Vjetore e BPP-së për Ardhmërinë e Ekonomisë Evropiane, Banka Popullore e Polonisë

Poloni - 2018

25 Vjet Stabilitet dhe Sfidat e të Ardhmes, Banka Qendrore e Armenisë

Armeni - 2018

20 Vjet Stabilitet, Banka Qendrore e Bosnjës dhe Hercegovinës

Bosnjë dhe Hercegovinë - 2017

Qasje në Financa, Huadhënie Bankare dhe Sektorët Bankarë në Vendet e EQLJ-së

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës - 2017

Takimi XXXVI i Klubit të Guvernatorëve të Bankave Qendrore nga Azia Qendrore, Rajoni i Detit të Zi dhe Ballkanit

Izrael - 2016

Takimi i 34-tërt i Klubit të Guvernatorëve të Bankave Qendrore nga Azia Qendrore, Rajoni i Detit të Zi dhe Ballkanit

Gjeorgji - 2015

Takimi i XXXII i Klubit të Guvernatorëve të Bankave Qendrore nga Azia Qendrore, Rajoni i Detit të Zi dhe Ballkanit

Moldavi - 2014

Konferencë me Rastin e 20 Vjetorit të BPÇ-së dhe Pavarësia e Valutës Çeke

Republika e Çekisë - 2013

Takimi i XXIX i Klubit të Guvernatorëve të Bankave Qendrore nga Azia Qendrore, Rajoni i Detit të Zi dhe Ballkanit

Republika e Çekisë – 2013

Sfidat e Shkencës në Një Ekonomi të Bazuar në Njohuri - Gjendjet dhe Perspektivat

Konferencë Shkencore - Instituti Ekonomik Shkup - 2012

Seminar i nivelit të lartë: Evropa Juglindore Parakushtet për Reformë

Banka e Shqipërisë - Studime të Evropës Juglindore në Oksford (SEESOX) 2012

Takimi i 27-të i Klubit të Guvernatorëve të Bankave Qendrore nga Azia Qendrore, Rajoni i Detit të Zi dhe Ballkanit

Banka Qendrore e Republikës së Azerbejxhanit - Baku, Azerbejxhan 2012

Takimi i 26-të i Klubit të Guvernatorëve të Bankave Qendrore nga Azia Qendrore, Rajoni i Detit të Zi dhe Ballkanit

Banka Qendrore e Republikës së Turqisë - Kapadokia, Turqi tetor 2011

Takimi i 25-të i Klubit të Guvernatorëve të Bankave Qendrore nga Azia Qendrore, Rajoni i Detit të Zi dhe Ballkanit

Banka Qendrore e Turqisë - Stamboll, Turqi prill 2011

Takimi i 24-tërt i Klubit të Guvernatorëve të Bankave Qendrore nga Azia Qendrore, Rajoni i Detit të Zi dhe Ballkanit

Banka Popullore e Taxhikistanit - Dushanbe, Taxhikistan 2010

Takimi i 23-të i Klubit të Guvernatorëve të Bankave Qendrore nga Azia Qendrore, Rajoni i Detit të Zi dhe Ballkanit

Banka Popullore e Kazakistanit - Almaty, Kazakistan 2010

Politika Monetare në Kushte të Krizës Financiare Globale, Banka Popullore e Republikës së Kirgizistanit - Bishek, Republika e Kirgizistan - 2009

10 Vjetori i Themelimit të Bankës Qendrore të Kosovës

Banka Qendrore e Kosovës - Prishtinë, Kosovë - 2009

Konferenca e Kartëmonedhave 2008

Kelly, Anderson & Associates Inc. - Uashington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës 2008

Takimi i 20-të i Klubit të Guvernatorëve të Bankave Qendrore nga Azia Qendrore, Rajoni i Detit të Zi dhe Ballkanit

Banka Qendrore e Shqipërisë, Tiranë, Shqipëri 2008

Konferenca Ndërkombëtare e Dollarizimit: Pasojat dhe Opsionet e Politikës

Stamboll 2006


Zhvillim profesional dhe pjesëmarrje në takime të rëndësishme ndërkombëtare:

 


Residentatl Power Track - Kurs intensiv për gjuhën angleze profesionale/biznes

Marcus Evans Linguarama London, MB - 2018

SICPA SA Lausanne, furnizues i ngjyrave të sigurisë të përdorura për shtypje të kartëmonedhave dhe dokumenteve të vlerës

Zvicër - 2016

Fabrika për prodhimin e letrës për shtypje të parave ALTEK DOKUM A.S

Turqi - 2015

Shtypja e Kartëmonedhave "International Coin House AG"

Vintetur (Cyirh), Zvicër - 2015

Fabrika për prodhimin e letrës për shtypje të parave Louisenthal

Drezden, Gjermani - 2015

Shtypja e kartëmonedhave Shantepie Factory

Chantepie Factory, Ren, Francë– 2015

Takimi i Komitetit Drejtues të Projektit me BQE-në

Banka e Shqipërisë dhe BQE - Tiranë/Shqipëri - 2014

Shtypja e kartëmonedhave De La Rue Currency

Maltë - 2013

SICPA SA Lausanne, furnizues i ngjyrave të sigurisë të përdorura për shtypje të kartëmonedhave dhe dokumentave të vlerës

Lozanë, Zvicër 2012

De la Rue Currency

De La Rue Currency - Bazingstok, Mbretëria e Bashkuar 2010

Takimi vjetor i BIS-it

BIS- Banka për Shlyerje Ndërkombëtare - Bazel, Zvicër 2008


Njohja e gjuhëve:

 


Shqip (gjuhë amtare), maqedonisht dhe anglisht