Nesër fillon Java Globale e Parasë: Banka Popullore me aktivitete të shumta

Më shumë..

Çfarë bën Banka Popullore dhe çfarë do të thotë kjo për jetën tuaj të përditshme?

Më shumë..

Edukimi financiar bëhet një sfidë për nxënësit në vend

Interesim i madh për thirrjen publike për pjesëmarrje në Kuizin Evropian të Parasë

Më shumë..

Thirrje publike për shkollat fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë

Asociacioni Bankar Maqedonas në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë dhe Komisionin për Letra me Vlerë të Republikës së Maqedonisë

Më shumë..

BRPM dhe ABM nënshkruajnë Memorandum për Bashkëpunim në sferën e edukimit financiar dhe përfshirjes financiare

Më shumë..

Ndihmë teknike për edukim financiar në Programin e Konstituencës së Ministrisë së Financave të Holandës, në bashkëpunim me Rrjetin Ndërkombëtar për Edukim Financiar të OECD-së

Më shumë..

Ndahen çmimet për nxënësit me krijime më të mira për ditët ndërkombëtare të kursimit dhe sigurimit

Më shumë..

BPRM publikoi një lojë edukative për edukim financiar të popullsisë së re

Më shumë..

Shpallet konkursi i rregullt për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme me rastin e Ditës Botërore të Kursimit dhe Ditës Botërore të Sigurimit

Më shumë..

BPRM publikon një botim të ri edukativ për më të rinjtë

“Novela grafike me Denarin” - përmbledhje prej 15 tregimeve grafike edukative, koncepti i të cilave mundëson lexim interaktiv

Më shumë..