Anketa e edukimit financiar të Bankës Popullore: Gjysma e të rinjve nga 13-15 vjeç thonë se dinë pjesërisht të menaxhojnë paratë e tyre

Më shumë..

Në gjysmëvjetorin e parë të vitit 2022 rreth 1700 nxënës dhe mësues ndoqën ligjëratat për edukim financiar të BP

Më shumë..

U mbajt kuiz edukativ për nxënësit e shkollës së mesme ekonomike “Shën Qirili dhe Metodi” – Ohër

Më shumë..

U mbajt konkursi i lojës edukative "Fitoni dhe Kurseni"

Më shumë..

U zgjodhën përfaqësuesit për finalen evropiane të “Kuizit evropian të parasë”

Më shumë..

Mbahet takim virtuel pune për përgatitje të Kuizit Evropian të parasë për vitin 2022

Më shumë..

Thirrje Publike për Kuizin Evropian të Parasë

Më shumë..

Javën e ardhshme mbahet edicioni i pestë i Ditëve të Edukimit Financiar

Më shumë..

Në bashkëpunim me INFE-OECD dhe Ministrinë e Financave të Holandës, po intensifikohen aktivitetet për implementim të Strategjisë kombëtare për Edukim Financiar dhe Përfshirje Financiare

Punëtori për implementim të sukseshëm të Strategjisë: "Përpjekje të koordinuara për forcim të edukim financiar në Maqedoninë e Veriut"

Më shumë..

U miratua Kodi i praktikave të mira për edukim financiar – Qasje e koordinuar e rregullatorëve financiar, sektorit privat dhe civil për edukim më efikas

Më shumë..