Shkup, 22.02.2019

Mbahet një takim përgatitor për Kuizin Evropian të Parasë

Më shumë..

Guvernatorja Angelovska-Bezhoska kryesoi me seancën për politikë monetare në Konferencën e Bankës Qendrore të Belgjikës „Sfidat e politikave dhe format e reja të biznesit në epokën digjitale“

Më shumë..

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Edukimi financiar bëhet një sfidë për nxënësit në vend

Interesim i madh për thirrjen publike për pjesëmarrje në Kuizin Evropian të Parasë

Më shumë..

Shkup, 09.02.2019

Vazhdojnë aktivitetet për forcim të mëtejshëm të stabilitetit financiar në vend: miratohen dy strategji

Më shumë..

Shkup, 07.02.2019

Guvernatorja Angelovska - Bezhoska: BERZH mund të kontribuojë në konsolidimin e sektorit bankar dhe zhvillimin e burimeve alternative për financim, veçanërisht për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme

Më shumë..

Shkup, 01.02.2019

Republika e Maqedonisë aderon në standardin më të lartë statistikor për shpërndarjen e të dhënave të FMN-së - SDDS Plus

Më shumë..

Shkup, 31.01.2019

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të BPRM-së

Më shumë..

Shkup, 29.01.2019

Raporti i FMN-së për vitin 2018: Politika monetare është e përshtatshme dhe sistemi bankar është i qëndrueshëm

Më shumë..

19.01.2019

Raporti i „Fitch“: Konfirmohet vlerësimi „BB“ i kreditit të Republikës së Maqedonisë me një perspektivë pozitive

Më shumë..

17.01.2019

Guvernatorja e BPRM-së në Forumin e „Euromoney“: Si politikëbërës në Evropën Qendrore dhe Lindore duhet të përqendrohemi në përmirësimin e mëtejshëm të themeleve të ekonomive në rajon

Më shumë..

Shkup, 16.01.2019

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të NBRM-së

Më shumë..

Shkup, 15.01.2019

Në BPRM mbahet konferenca e projektit Twinning Light: “Forcimi i kapaciteteve të sistemit për luftë kundër falsifikimit të Euros-së”

Më shumë..

Shkup, 14.01.2019

Guvernatorja e BPRM-së dhe Ministri i Financave në Forumin e Evropës Qendrore dhe Lindore të „Euromoney”

Më shumë..

Shkup, 03.01.2019

Informacion për përfaqësim të rremë përmes postës elektronike

Më shumë..