Соопштение на НБРМ, 31.01.2018 година

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 23.01.2018 година

Одржана презентација за новиот канал на прекугранични плаќања во евра

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 18.01.2018 година

Монетарни движења во Република Македонија: декември 2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 11.01.2018

Народната банка на Република Македонија (НБРМ), во соработка со Фондот за развој на Европскиот фонд за Југоисточна Европа (ЕФСЕ ДФ), изготви две едукативни брошури, наменети за младата популација во државата

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 10.1.2018 година

Одржана е редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..