Соопштение на НБРМ, 4.4.2018 година

Одржан е состанок на претставници на регулаторните институции во државава, учесници во Координациското тело за финансиска едукација

Прочитај повеќе..

Соопштение, 30.03.2018 година

Потпишан Меморандум за соработка во областа на едукацијата и истражувањето.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 30.03.2018 година

Позначајни промени кај надворешниот долг, надворешните побарувања и меѓународната инвестициска позиција и движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 29.3.2018 година

Одржана е редовна седница на Советот на Народната банка

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.3.2018 година

Монетарни движења во Република Македонија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 16.3.2018 година

На 15 март 2018. во Народната банка се одржа 28. сесија на Клубот на истражувачите

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 15.3.2018

Координациското тело на регулаторните институции за финансиска едукација во Македонија, оваа недела ја одбележуваат Глобалната недела на парите

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 14.3.2018

Одржана е редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 9.3.2018

Народната банка на Република Македонија издаде и пушти во оптек нова кована пара за колекционерски цели

Прочитај повеќе..

Соопштение, 5.3.2018

Одржана петтата седница на Kомитетот за финансиската стабилност

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 28.02.2018

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците, движењата кај останатите финансиски институции (ОФИ) и позначајни движења во платниот биланс

Прочитај повеќе..

Соопштение, 27.02.2018

ММФ го назначи Себастијан Соса за резидентен претставник во Македонија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 23.02.2018

Советот на Народната банка ја одржа четвртата седница

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.02.2018

Монетарни движења во Република Македонија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 14.02.2018

Одржана е редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка

Прочитај повеќе..

Редовна аукција за продажба на благајнички записи, 14 февруари 2018 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 13.02.2018

Народната банка на Република Македонија објавува Конкурс за изработка на едукативна игра (веб/мобилна апликација)

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 12.2.2018

Меѓународна конференција на високо ниво за монетарна политика и управување со финансиски средства, 16 февруари 2018 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 9.2.2018

Народната банка на Република Македонија издаде и пушти во оптек нови кованите пари за колекционерски цели

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 1.2.2018 година

Одржана втората седница на Советот на Народната банка на Република Македонија

Прочитај повеќе..